Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 25.042 casos positius nous de coronavirus i registrades 1.623 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.284.408 casos confirmats de COVID-19 i 38.118 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 152.590 563 46.065 547,46 20.511 243,77 5.824 69,22 1.346 16,00
Aragón 60.920 792 14.595 1106,28 6.842 518,61 6.500 492,69 1.830 138,71
Asturias 13.246 291 4.406 430,78 2.288 223,70 18 1,76 8 0,78
Baleares 19.431 107 2.730 237,50 1.303 113,36 1.553 135,11 506 44,02
Canarias 17.758 119 1.549 71,93 795 36,92 775 35,99 276 12,82
Cantabria 10.650 236 2.485 427,65 1.336 229,92 334 57,48 95 16,35
Castilla La Mancha 68.590 151 10.934 537,86 4.532 222,94 4.257 209,41 1.025 50,42
Castilla y León 89.313 17 19.668 819,65 8.865 369,44 5.193 216,42 1.190 49,59
Catalunya 247.978 1.619 57.759 752,54 24.294 316,53 11.961 155,84 922 12,01
Ceuta 1.864 59 765 902,37 429 506,03 456 537,88 157 185,19
C. Valenciana 67.842 165 13.136 262,52 5.232 104,56 5.002 99,96 1.100 21,98
Extremadura 21.681 333 6.029 564,67 2.980 279,10 1.070 100,21 234 21,92
Galicia 36.577 595 8.643 320,17 4.456 165,07 2.097 77,68 570 21,12
Madrid 314.851 1.942 24.627 369,59 10.458 156,95 6.853 102,85 1.523 22,86
Melilla 3.211 64 1.232 1424,49 593 685,65 514 594,31 131 151,47
Murcia 38.925 169 9.032 604,59 3.618 242,19 4.110 275,12 1.083 72,49
Navarra 34.790 340 7.671 1172,55 3.607 551,35 3.434 524,90 1.088 166,31
País Vasco 70.920 1.166 14.891 674,48 7.632 345,69 67 3,03 5 0,23
La Rioja 13.271 196 2.436 768,94 1.217 384,16 1.141 360,17 336 106,06
ESPAÑA 1.284.408 8.924 248.653 528,75 110.988 236,01 61.159 130,05 13.425 28,55

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.664 153
Aragón 1730 92
Asturias 497 70
Baleares 371 5
Canarias 294 9
Cantabria 254 8
Castilla La Mancha 3.414 29
Castilla y León 3.757 139
Catalunya 7.073 24
Ceuta 29 8
C. Valenciana 1.857 54
Extremadura 754 48
Galicia 957 70
Madrid 10.747 42
Melilla 13 1
Murcia 359 44
Navarra 736 37
País Vasco 2.135 38
La Rioja 477 17
ESPAÑA 38.118 888

Dades disponibles AQUÍ.