Inici Actualitat Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4...

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 de setembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 10.476 casos positius nous de coronavirus i registrades 184 defuncions més més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 498.989 casos confirmats de COVID-19 i 29.418 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 33.687 314 10.037 119,29 4.858 57,74 3.066 36,44 784 9,32
Aragón 27.493 335 3.814 289,09 1.863 141,21 1.202 91,11 353 26,76
Asturias 3.498 44 527 51,53 278 27,18 194 18,97 73 7,14
Baleares 9.191 0 2.359 205,23 655 56,98 730 63,51 105 9,13
Canarias 8.302 363 3.962 183,99 2.086 96,87 1.602 74,39 476 22,10
Cantabria 4.561 146 1.245 214,26 729 125,46 233 40,10 80 13,77
Castilla La Mancha 25.737 80 4.211 207,15 1.912 94,05 1.664 81,85 389 19,14
Castilla y León 30.531 113 5.122 213,46 2.357 98,23 1.416 59,01 322 13,42
Catalunya 114.987 160 13.520 176,15 5.763 75,09 4.780 62,28 1.114 14,51
Ceuta 308 5 100 117,96 58 68,41 55 64,88 13 15,33
C. Valenciana 26.710 130 6.644 132,78 3.020 60,35 2.358 47,12 445 8,89
Extremadura 5.583 166 1.395 130,65 828 77,55 314 29,41 128 11,99
Galicia 15.480 181 3.508 129,95 1.715 63,53 771 28,56 205 7,59
Madrid 136.901 1.462 31.538 473,30 14.085 211,38 2.975 44,65 614 9,21
Melilla 413 18 189 218,53 110 127,19 79 91,34 30 34,69
Murcia 7.017 48 2.566 171,77 795 53,22 909 60,85 156 10,44
Navarra 10.547 158 1.996 305,10 1.008 154,08 882 134,82 308 47,08
País Vasco 32.006 678 8.052 364,71 4.085 185,03 50 2,26 15 0,68
La Rioja 6.037 102 1.177 371,53 662 208,97 379 119,63 95 29,99
ESPAÑA 498.989 4.503 101.962 216,82 46.867 99,66 23.659 50,31 5.705 12,13

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.516 337 895 22 1.516 28
Aragón 4.440 181 376 12 1212 30
Asturias 1.163 22 133 3 335 0
Baleares 1.431 28 208 3 243 11
Canarias 1369 150 247 22 179 7
Cantabria 1.189 29 90 1 225 2
Castilla La Mancha 9.626 35 677 2 3.048 6
Castilla y León 9.501 146 681 17 2.856 26
Catalunya 30.368 58 3.057 3 5.761 8
Ceuta 24 6 4 0 5 1
C. Valenciana 6.800 182 815 12 1.478 13
Extremadura 1.887 30 156 6 530 4
Galicia 3.380 167 371 14 652 17
Madrid 45.451 389 3.752 16 8.728 94
Melilla 63 6 5 1 3 1
Murcia 1112 87 158 8 157 0
Navarra 2.280 57 160 5 536 3
País Vasco 7.129 3 586 1 1.580 0
La Rioja 1.593 33 100 3 374 5
ESPAÑA 136.322 1.946 12.471 151 29.418 256

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.

Exit mobile version