Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 5 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 2.653 casos positius nous de coronavirus registrats durant el darrer dia, i 1 defunció més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 305.767 casos confirmats de COVID-19 i 28.499 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1.
Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.08.2020#

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 15.992 85 1.797 21,36 1.139 13,54 594 7,06 200 2,38
Aragón 18.494 614 7.485 567,35 4.092 310,17 1.631 123,63 282 21,38
Asturias 2.572 14 124 12,12 91 8,90 47 4,60 14 1,37
Baleares 2.823 14 492 42,80 323 28,10 246 21,40 120 10,44
Canarias 2.711 16 146 6,78 93 4,32 57 2,65 24 1,11
Cantabria 2.604 37 198 34,07 155 26,67 86 14,80 49 8,43
Castilla La Mancha*** 18.957 441 21,69 239 11,76 183 9,00 58 2,85
Castilla y León 20.739 52 755 31,46 531 22,13 230 9,59 89 3,71
Catalunya 83.850 146 11.720 152,70 5.330 69,44 3.858 50,27 865 11,27
Ceuta 166 0 2 2,36 1 1,18 2 2,36 0 0,00
C. Valenciana 14.262 89 1.889 37,75 1.066 21,30 752 15,03 219 4,38
Extremadura 3.475 21 186 17,42 132 12,36 74 6,93 46 4,31
Galicia 9.873 20 332 12,30 209 7,74 85 3,15 30 1,11
Madrid 78.531 539 4.841 72,65 3.087 46,33 1.709 25,65 517 7,76
Melilla 144 4 15 17,34 15 17,34 9 10,41 3 3,47
Murcia 2.603 48 714 47,79 370 24,77 323 21,62 102 6,83
Navarra 7.006 70 922 140,93 446 68,17 320 48,91 127 19,41
País Vasco*** 16.750 1.845 83,57 954 43,21 277 12,55 53 2,40
La Rioja 4.215 3 61 19,26 25 7,89 15 4,73 1 0,32
ESPAÑA 305.767 1.772 33.965 72,23 18.298 38,91 10.498 22,32 2.799 5,95

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** Castella-la Manxa no ha pogut carregar dades per problemes tècnics. País Basc no ha carregat dades per festivitat local.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 04.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.517 63 811 5 1.437 1
Aragón 3.408 215 300 7 937 7
Asturias 1.120 0 130 1 334 0
Baleares 1.204 12 171 0 224 0
Canarias 973 5 187 0 162 0
Cantabria 1.077 15 83 2 217 0
Castilla La Mancha 9.516 2 672 1 3.038 3
Castilla y León 8.882 29 634 1 2.800 2
Catalunya 29.691 54 3.012 4 5.703 5
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.994 71 754 6 1.437 1
Extremadura 1.795 4 143 1 520 1
Galicia 2.981 16 340 1 619 0
Madrid 43.050 88 3.658 4 8.457 5
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 738 28 117 3 148 0
Navarra 2.100 22 139 2 529 0
País Vasco 7.070 8 582 0 1.565 0
La Rioja 1.494 4 91 0 366 0
ESPAÑA 127.670 636 11.831 38 28.499 25

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.