Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 5 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 23.480 casos positius nous de coronavirus registrats el cap de setmana i 139 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 813.412 casos confirmats de COVID-19 i 32.225 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 66.865 0 12.693 150,85 4.259 50,62 2.613 31,05 416 4,94
Aragón 37.393 318 3.930 297,89 1.510 114,46 1.255 95,13 204 15,46
Asturias 5.917 93 1.293 126,42 649 63,45 266 26,01 19 1,86
Baleares 14.478 21 1.533 133,37 639 55,59 704 61,25 292 25,40
Canarias 14.271 100 2.232 103,65 1.004 46,62 937 43,51 266 12,35
Cantabria 7.045 61 730 125,63 345 59,37 121 20,82 41 7,06
Castilla La Mancha 45.612 13 7.159 352,16 2.579 126,87 2.419 118,99 418 20,56
Castilla y León 51.603 44 9.044 376,90 3.834 159,78 2.342 97,60 655 27,30
Catalunya 148.015 121 14.733 191,96 7.738 100,82 4.965 64,69 1.431 18,64
Ceuta 682 6 207 244,17 108 127,39 135 159,24 32 37,75
C. Valenciana 42.969 98 4.990 99,72 2.038 40,73 2.003 40,03 470 9,39
Extremadura 11.448 102 2.447 229,18 1.078 100,96 486 45,52 133 12,46
Galicia 22.385 260 2.970 110,02 1.407 52,12 648 24,00 216 8,00
Madrid 247.575 207 39.090 586,64 14.817 222,36 3.746 56,22 545 8,18
Melilla 1.130 12 383 442,84 168 194,25 189 218,53 61 70,53
Murcia 21.100 22 5.109 341,99 1.935 129,53 2.251 150,68 543 36,35
Navarra 19.587 302 4.475 684,03 1.997 305,25 1.905 291,19 742 113,42
País Vasco 46.405 266 5.245 237,57 2.458 111,33 55 2,49 11 0,50
La Rioja 8.932 53 1.184 373,74 555 175,19 493 155,62 162 51,14
ESPAÑA 813.412 2.099 119.447 254,00 49.118 104,45 27.533 58,55 6.657 14,16

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 04.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 9.982 284 1.080 19 1.885 59
Aragón 5.364 88 425 2 1411 8
Asturias 1.343 61 151 2 350 6
Baleares 1.870 22 275 3 304 6
Canarias 1941 115 371 20 237 3
Cantabria 1.315 14 100 0 237 3
Castilla La Mancha 10.223 76 714 7 3.220 37
Castilla y León 11.095 296 809 25 3.108 67
Catalunya 31.472 100 3.161 6 5.853 6
Ceuta 47 3 10 1 11 1
C. Valenciana 8.099 126 957 8 1.617 15
Extremadura 2.309 63 186 2 600 23
Galicia 4.026 119 441 14 758 23
Madrid 48.710 320 3.858 8 9.502 70
Melilla 99 6 9 0 5 0
Murcia 2117 145 302 19 223 2
Navarra 2.802 127 198 5 583 14
País Vasco 8.327 2 668 0 1.896 11
La Rioja 1.856 37 121 3 425 12
ESPAÑA 152.997 2.004 13.836 144 32.225 366

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.