Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 6 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 4.088 casos positius nous de coronavirus registrats durant el darrer dia, amb una nova defunció més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 6 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 305.767 casos confirmats de COVID-19 i 28.500 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.08.2020#

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 16.308 160 2.031 24,14 1.309 15,56 702 8,34 266 3,16
Aragón 18.870 329 7.029 532,79 4.119 312,21 1.484 112,48 234 17,74
Asturias 2.606 34 154 15,06 111 10,85 46 4,50 9 0,88
Baleares 2.934 20 599 52,11 395 34,36 291 25,32 139 12,09
Canarias 2.743 30 173 8,03 119 5,53 75 3,48 44 2,04
Cantabria 2.623 19 213 36,66 168 28,91 94 16,18 55 9,47
Castilla La Mancha 19.028 30 533 26,22 311 15,30 238 11,71 101 4,97
Castilla y León 20.922 61 921 38,38 656 27,34 285 11,88 107 4,46
Catalunya 84.952 149 11.687 152,27 5.113 66,62 3.736 48,68 817 10,64
Ceuta 166 0 2 2,36 0 0,00 1 1,18 0 0,00
C. Valenciana 14.439 21 1.957 39,11 1.044 20,86 788 15,75 208 4,16
Extremadura 3.513 38 218 20,42 162 15,17 79 7,40 44 4,12
Galicia 9.926 35 369 13,67 241 8,93 81 3,00 23 0,85
Madrid 79.262 310 5.401 81,05 3.363 50,47 1.661 24,93 420 6,30
Melilla 148 4 19 21,97 19 21,97 12 13,87 6 6,94
Murcia 2.700 35 742 49,67 365 24,43 355 23,76 115 7,70
Navarra 7.084 81 934 142,77 464 70,92 332 50,75 148 22,62
País Vasco 17.411 322 2.371 107,39 1.419 64,27 323 14,63 74 3,35
La Rioja 4.220 5 54 17,05 27 8,52 17 5,37 3 0,95
ESPAÑA 309.855 1.683 35.407 75,29 19.405 41,26 10.600 22,54 2.813 5,98

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 05.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.542 82 811 5 1.438 2
Aragón 3.432 203 301 4 937 4
Asturias 1.120 0 130 1 334 0
Baleares 1.207 12 172 1 224 0
Canarias 977 8 187 0 162 0
Cantabria 1.081 19 83 2 217 0
Castilla La Mancha 9.505 2 669 1 3.038 3
Castilla y León 8.890 33 634 1 2.800 2
Catalunya 29.716 57 3.014 6 5.703 5
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 6.002 66 756 6 1.437 1
Extremadura 1.796 4 143 1 520 0
Galicia 2.984 16 340 1 619 0
Madrid 43.083 105 3.660 4 8.457 5
Melilla 47 1 3 0 2 0
Murcia 750 33 121 5 148 0
Navarra 2.101 22 140 3 529 0
País Vasco 7.074 6 582 0 1.565 0
La Rioja 1.494 4 91 0 366 0
ESPAÑA 127.815 673 11.841 41 28.500 22

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.