Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 6 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 11.998 casos positius nous de coronavirus i registrades 261 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 6 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 825.410 casos confirmats de COVID-19 i 32.486 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 06.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 68.514 261 13.361 158,79 5.035 59,84 2.652 31,52 560 6,66
Aragón 37.679 280 3.876 293,79 1.568 118,85 1.100 83,38 187 14,17
Asturias 6.002 84 1.310 128,08 666 65,12 264 25,81 11 1,08
Baleares 14.573 17 1.518 132,06 667 58,03 677 58,90 302 26,27
Canarias 14.347 74 2.136 99,19 994 46,16 925 42,96 273 12,68
Cantabria 7.082 37 716 123,22 309 53,18 110 18,93 39 6,71
Castilla La Mancha 46.583 70 7.649 376,27 2.947 144,97 2.506 123,27 539 26,51
Castilla y León 52.263 43 9.185 382,78 4.063 169,32 2.615 108,98 782 32,59
Catalunya 148.867 152 14.365 187,16 7.384 96,21 4.823 62,84 1.312 17,09
Ceuta 696 14 210 247,71 102 120,32 128 150,98 23 27,13
C. Valenciana 43.558 213 5.223 104,38 2.350 46,96 2.123 42,43 564 11,27
Extremadura 11.612 151 2.414 226,09 1.099 102,93 456 42,71 123 11,52
Galicia 22.548 154 2.904 107,58 1.427 52,86 639 23,67 213 7,89
Madrid 252.762 1.690 47.329 710,28 19.546 293,33 4.311 64,70 916 13,75
Melilla 1.162 17 389 449,78 184 212,75 198 228,94 66 76,31
Murcia 21.518 105 5.228 349,96 2.114 141,51 2.146 143,65 539 36,08
Navarra 19.881 272 4.404 673,17 1.962 299,90 1.850 282,78 717 109,60
País Vasco 46.762 323 5.268 238,61 2.510 113,69 74 3,35 11 0,50
La Rioja 9.001 73 1.223 386,05 543 171,40 466 147,10 156 49,24
ESPAÑA 825.410 4.030 128.708 273,69 55.470 117,96 28.063 59,68 7.333 15,59

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 05.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 10.097 326 1.096 25 1.933 79
Aragón 5.367 59 426 2 1411 5
Asturias 1.350 62 151 1 350 6
Baleares 1.882 26 276 4 309 9
Canarias 1951 112 373 19 239 5
Cantabria 1.316 13 100 0 237 2
Castilla La Mancha 10.262 88 717 9 3.225 22
Castilla y León 11.203 332 814 23 3.129 74
Catalunya 31.507 95 3.162 2 5.858 7
Ceuta 47 2 11 1 11 1
C. Valenciana 8.158 157 961 6 1.623 16
Extremadura 2.315 57 185 2 608 24
Galicia 4.044 120 443 13 766 29
Madrid 49.070 475 3.883 19 9.628 155
Melilla 99 4 9 0 5 0
Murcia 2147 152 311 22 223 2
Navarra 2.824 134 204 10 600 22
País Vasco 8.374 13 663 0 1.906 16
La Rioja 1.867 44 122 3 425 10
ESPAÑA 153.880 2.271 13.907 161 32.486 484

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.