Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 7 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 4.507 casos positius nous de coronavirus i 3 defuncions més registrades durant el darrer dia

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 314.362 casos confirmats de COVID-19 i 28.503 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 06.08.2020#

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 16.618 158 2.244 26,67 1.418 16,85 783 9,31 304 3,61
Aragón*** 18.870 6.645 503,68 3.692 279,85 1.251 94,82 153 11,60
Asturias 2.635 28 181 17,70 120 11,73 45 4,40 9 0,88
Baleares 3.051 6 690 60,03 452 39,32 351 30,54 162 14,09
Canarias 2.798 55 220 10,22 168 7,80 105 4,88 75 3,48
Cantabria 2.653 30 234 40,27 184 31,67 99 17,04 51 8,78
Castilla La Mancha 19.109 37 588 28,92 347 17,07 278 13,68 128 6,30
Castilla y León 21.130 38 1.085 45,22 771 32,13 328 13,67 127 5,29
Catalunya 85.970 113 11.573 150,78 5.004 65,20 3.816 49,72 904 11,78
Ceuta 166 0 2 2,36 0 0,00 1 1,18 0 0,00
C. Valenciana 14.908 158 2.300 45,97 1.257 25,12 930 18,59 303 6,06
Extremadura 3.542 30 242 22,67 170 15,92 91 8,52 48 4,50
Galicia 10.011 81 438 16,23 291 10,78 109 4,04 40 1,48
Madrid 80.673 567 6.598 99,02 4.147 62,24 1.810 27,16 506 7,59
Melilla 151 3 22 25,44 19 21,97 15 17,34 6 6,94
Murcia 2.831 67 806 53,95 430 28,78 431 28,85 165 11,04
Navarra 7.193 108 949 145,06 524 80,10 371 56,71 188 28,74
País Vasco 17.820 403 2.655 120,26 1.650 74,74 356 16,12 94 4,26
La Rioja 4.233 13 65 20,52 36 11,36 24 7,58 10 3,16
ESPAÑA 314.362 1.895 37.537 79,82 20.680 43,98 11.194 23,80 3.273 6,96

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
***Aragó no ha carregat dades per problemes tècnics.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 06.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.553 80 812 5 1.438 2
Aragón 3.432 160 301 3 937 1
Asturias 1.121 1 130 0 334 0
Baleares 1.208 9 173 2 224 0
Canarias 979 10 187 0 162 0
Cantabria 1.082 15 83 2 217 0
Castilla La Mancha 9.506 2 669 1 3.038 2
Castilla y León 8.899 32 635 1 2.800 2
Catalunya 29.739 62 3.014 5 5.704 3
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 6.035 88 757 7 1.437 1
Extremadura 1.797 5 143 1 521 1
Galicia 2.988 18 340 1 619 0
Madrid 43.119 127 3.665 7 8.458 4
Melilla 47 1 3 0 2 0
Murcia 758 37 122 6 148 0
Navarra 2.105 18 142 5 529 0
País Vasco 7.077 7 582 0 1.565 0
La Rioja 1.495 5 91 0 366 0
ESPAÑA 127.954 677 11.853 46 28.503 16

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.