Inici Actualitat Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 7...

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 7 de setembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 26.560 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 98 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 525.549 casos confirmats de COVID-19 i 29.516 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 36.083 250 10.442 124,10 4.734 56,26 2.976 35,37 757 9,00
Aragón 28.410 224 3.791 287,35 1.988 150,69 1.180 89,44 365 27,67
Asturias 3.698 55 651 63,65 373 36,47 216 21,12 65 6,36
Baleares 9.501 0 1.945 169,21 337 29,32 545 47,41 29 2,52
Canarias 9.184 180 4.158 193,09 2.054 95,38 1.593 73,98 466 21,64
Cantabria 4.856 60 1.338 230,26 719 123,74 175 30,12 23 3,96
Castilla La Mancha 26.820 18 4.388 215,85 1.875 92,23 1.596 78,51 376 18,50
Castilla y León 31.987 49 5.760 240,05 2.389 99,56 1.502 62,60 416 17,34
Catalunya 118.233 87 14.306 186,39 6.647 86,60 4.701 61,25 1.200 15,63
Ceuta 335 7 114 134,47 59 69,59 56 66,06 15 17,69
C. Valenciana 27.842 18 6.338 126,66 2.337 46,70 1.997 39,91 337 6,73
Extremadura 6.031 123 1.595 149,39 937 87,76 382 35,78 154 14,42
Galicia 16.050 28 3.400 125,95 1.467 54,34 778 28,82 206 7,63
Madrid 146.341 670 34.668 520,28 16.501 247,64 2.727 40,93 475 7,13
Melilla 460 10 199 230,09 115 132,97 86 99,44 36 41,62
Murcia 8.575 2 3.381 226,32 1.550 103,76 1.437 96,19 327 21,89
Navarra 11.100 108 2.194 335,36 1.117 170,74 984 150,41 377 57,63
País Vasco 33.789 475 8.209 371,82 3.985 180,50 62 2,81 26 1,18
La Rioja 6.254 76 1.202 379,42 532 167,93 370 116,79 102 32,20
ESPAÑA 525.549 2.440 108.079 229,83 49.716 105,72 23.363 49,68 5.752 12,23

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 06.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.719 382 909 23 1.537 39
Aragón 4.480 134 376 6 1212 20
Asturias 1.177 24 135 3 337 2
Baleares 1.437 11 208 1 245 7
Canarias 1433 151 263 34 185 11
Cantabria 1.201 27 90 1 226 1
Castilla La Mancha 9.633 19 677 2 3.051 6
Castilla y León 9.576 126 685 10 2.863 19
Catalunya 30.409 45 3.060 3 5.769 8
Ceuta 26 3 5 1 5 0
C. Valenciana 6.885 167 830 21 1.485 12
Extremadura 1.903 30 159 6 533 6
Galicia 3.433 157 377 12 660 18
Madrid 45.624 321 3.758 11 8.748 74
Melilla 64 3 5 1 3 1
Murcia 1228 124 178 15 160 1
Navarra 2.325 76 163 6 540 6
País Vasco 7.132 4 586 1 1.580 0
La Rioja 1.603 25 102 4 377 6
ESPAÑA 137.288 1.829 12.566 161 29.516 237

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.

 

Exit mobile version