Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 7 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 10.491 casos positius nous de coronavirus i registrades 76 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 835.901 casos confirmats de COVID-19 i 32.562 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 70.560 473 14.030 166,74 5.812 69,07 2.740 32,56 639 7,59
Aragón 38.088 395 4.047 306,76 1.654 125,37 1.026 77,77 243 18,42
Asturias 6.121 119 1.348 131,80 716 70,00 195 19,07 6 0,59
Baleares 14.717 31 1.467 127,63 625 54,37 698 60,72 354 30,80
Canarias 14.463 110 2.094 97,24 949 44,07 899 41,75 269 12,49
Cantabria 7.124 43 691 118,92 319 54,90 103 17,73 33 5,68
Castilla La Mancha 47.139 94 7.557 371,74 3.101 152,54 2.458 120,91 574 28,24
Castilla y León 52.959 92 9.157 381,61 3.995 166,49 2.632 109,69 791 32,96
Catalunya 150.438 198 14.622 190,51 7.489 97,57 5.253 68,44 1.631 21,25
Ceuta 717 21 210 247,71 111 130,93 128 150,98 26 30,67
C. Valenciana 43.938 106 5.025 100,42 2.275 45,47 2.092 41,81 549 10,97
Extremadura 11.839 215 2.428 227,40 1.143 107,05 504 47,20 173 16,20
Galicia 22.765 211 2.822 104,54 1.477 54,71 645 23,89 223 8,26
Madrid 255.615 2.325 39.391 591,16 15.831 237,58 5.384 80,80 1.092 16,39
Melilla 1.182 10 358 413,94 162 187,31 191 220,84 51 58,97
Murcia 22.171 211 5.418 362,68 2.379 159,25 2.267 151,75 655 43,85
Navarra 20.144 253 4.242 648,41 1.949 297,91 1.841 281,41 711 108,68
País Vasco 46.811 57 4.917 222,71 2.153 97,52 64 2,90 5 0,23
La Rioja 9.110 111 1.248 393,94 587 185,29 471 148,68 156 49,24
ESPAÑA 835.901 5.075 121.072 257,46 52.727 112,12 29.591 62,92 8.181 17,40

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 06.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 10.195 347 1.101 20 1.941 78
Aragón 5.378 48 426 2 1411 0
Asturias 1.358 62 152 2 351 5
Baleares 1.900 32 277 3 310 8
Canarias 1964 106 378 23 239 5
Cantabria 1.317 12 100 0 237 2
Castilla La Mancha 10.305 98 720 10 3.235 27
Castilla y León 11.291 329 821 23 3.149 81
Catalunya 31.558 94 3.169 4 5.861 8
Ceuta 48 3 11 1 11 1
C. Valenciana 8.201 154 964 8 1.634 19
Extremadura 2.331 61 186 3 617 27
Galicia 4.061 122 446 13 768 25
Madrid 49.212 414 3.890 14 9.634 114
Melilla 100 5 9 0 6 1
Murcia 2194 166 316 19 224 2
Navarra 2.851 141 204 9 603 22
País Vasco 8.374 12 663 0 1.906 12
La Rioja 1.876 43 123 3 425 8
ESPAÑA 154.514 2.249 13.956 157 32.562 445

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.