Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 252.513 casos confirmats de COVID-19 i 28.396 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.303 28 343 4,08 121 1,44 95 1,13 33 0,39
Aragón 6.578 60 474 35,93 223 16,90 123 9,32 40 3,03
Asturias 2.436 1 1 0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,10
Baleares 2.240 1 50 4,35 18 1,57 13 1,13 0 0,00
Canarias 2.444 0 22 1,02 12 0,56 4 0,19 2 0,09
Cantabria 2.369 1 18 3,10 6 1,03 3 0,52 0 0,00
Castilla La Mancha 18.307 2 244 12,00 105 5,17 61 3,00 18 0,89
Castilla y León 19.778 2 157 6,54 45 1,88 22 0,92 3 0,13
Catalunya 63.042 52 1.971 25,68 1.147 14,94 659 8,59 135 1,76
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.701 7 170 3,40 86 1,72 65 1,30 19 0,38
Extremadura 3.076 10 59 5,53 42 3,93 19 1,78 7 0,66
Galicia 9.371 35 196 7,26 138 5,11 44 1,63 21 0,78
Madrid 72.409 35 676 10,14 273 4,10 150 2,25 41 0,62
Melilla 126 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.717 6 62 4,15 26 1,74 23 1,54 5 0,33
Navarra 5.490 4 64 9,78 22 3,36 29 4,43 10 1,53
País Vasco 13.884 12 140 6,34 80 3,62 34 1,54 16 0,72
La Rioja 4.079 1 6 1,89 2 0,63 2 0,63 0 0,00
ESPAÑA 252.513 257 4.653 9,89 2.347 4,99 1.347 2,86 351 0,75

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.355 15 795 1 1.434 1
Aragón 2.724 12 274 0 913 1
Asturias 1.117 0 129 0 334 0
Baleares 1.173 0 169 0 224 0
Canarias 954 1 186 1 162 0
Cantabria 1.057 0 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.470 24 664 0 3.029 0
Castilla y León 8.804 8 631 1 2.788 1
Catalunya 29.387 9 2.993 2 5.675 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.830 10 744 0 1.432 0
Extremadura 1.774 1 138 0 519 0
Galicia 2.941 4 336 0 619 0
Madrid 42.747 39 3.641 0 8.441 4
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 688 2 113 1 148 0
Navarra 2.051 4 137 0 528 0
País Vasco 7.009 7 579 0 1.562 2
La Rioja 1.490 1 91 0 366 0
ESPAÑA 125.630 137 11.707 6 28.396 9

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.