Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 241.717 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.785 1 151 1,79 73 0,87 34 0,40 7 0,08
Aragón 5.785 4 178 13,49 81 6,14 43 3,26 17 1,29
Asturias 2.429 2 32 3,13 5 0,49 5 0,49 2 0,20
Baleares 2.133 0 57 4,96 23 2,00 14 1,22 6 0,52
Canarias 2.370 1 53 2,46 22 1,02 6 0,28 2 0,09
Cantabria 2.323 2 31 5,33 11 1,89 13 2,24 7 1,20
Castilla La Mancha 17.543 0 432 21,25 128 6,30 78 3,84 12 0,59
Castilla y León 19.181 5 584 24,34 231 9,63 54 2,25 13 0,54
Catalunya 59.215 6 1.900 24,76 642 8,36 343 4,47 86 1,12
Ceuta 163 0 38 44,82 17 20,05 10 11,80 2 2,36
C. Valenciana 11.332 9 195 3,90 94 1,88 32 0,64 8 0,16
Extremadura 2.977 0 23 2,15 9 0,84 11 1,03 3 0,28
Galicia 9.141 1 27 1,00 7 0,26 9 0,33 3 0,11
Madrid 69.695 8 1.518 22,78 717 10,76 233 3,50 57 0,86
Melilla 122 0 1 1,16 1 1,16 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.619 0 27 1,81 17 1,14 4 0,27 2 0,13
Navarra 5.294 6 100 15,29 36 5,50 14 2,14 8 1,22
País Vasco 13.548 2 79 3,58 32 1,45 21 0,95 9 0,41
La Rioja 4.062 1 21 6,63 11 3,47 8 2,53 3 0,95
ESPAÑA 241.717 48 5.447 11,58 2.157 4,59 932 1,98 247 0,53

*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.06.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.306 17 788 0 1.404 0
Aragón 2.668 11 272 1 826 0
Asturias 1.113 2 125 0 314 5
Baleares 1.167 1 169 0 209 0
Canarias 951 4 184 0 151 2
Cantabria 1.050 4 80 1 202 0
Castilla La Mancha 9.358 15 662 4 2.945 0
Castilla y León 8.700 18 621 1 1.928 6
Catalunya 29.200 19 2.976 2 5.587 5
Ceuta 14 1 4 0 4 0
C. Valenciana 5.795 9 739 0 1.332 0
Extremadura 1.772 1 138 0 508 2
Galicia 2.932 3 336 0 609 2
Madrid 42.106 34 3.594 4 8.691 31
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 682 1 115 0 148 0
Navarra 2.039 2 136 1 490 0
País Vasco 6.965 1 578 0 1.424 0
La Rioja 1.486 2 91 0 362 3
ESPAÑA 124.348 145 11.611 14 27.136 56

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment. Únicament se sumen al total de manera diària els casos en els quals consta com a data de defunció la del dia previ a l’hora d’elaboració del present informe.