Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de març de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 11.958 nous casos positius de coronavirus, i registrades 298 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.160.970 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 71.436 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 485.175 49 11.159 132,62 4.794 56,97 3.918 46,56 852 10,13
Aragón 107.850 41 2.148 162,81 997 75,57 1.074 81,41 331 25,09
Asturias 44.559 127 1.947 190,36 1.012 98,94 165 16,13 84 8,21
Baleares 56.438 11 634 55,16 246 21,40 477 41,50 218 18,97
Canarias 42.114 109 2.383 110,66 1.176 54,61 1.213 56,33 469 21,78
Cantabria 24.975 44 622 107,04 277 47,67 316 54,38 93 16,00
Castilla La Mancha 170.461 5 1.626 79,99 625 30,74 675 33,20 166 8,17
Castilla y León 207.539 102 3.054 127,27 1.325 55,22 1.723 71,81 577 24,05
Catalunya 509.596 90 14.270 185,92 6.114 79,66 7.381 96,17 2.115 27,56
Ceuta 4.752 6 247 291,35 136 160,42 105 123,85 40 47,18
C. Valenciana 381.728 69 3.301 65,97 1.183 23,64 1.220 24,38 254 5,08
Extremadura 69.340 13 453 42,43 224 20,98 195 18,26 60 5,62
Galicia 113.164 24 2.598 96,24 995 36,86 1.139 42,19 357 13,22
Madrid 596.130 183 15.753 236,41 7.218 108,32 7.457 111,91 2.076 31,16
Melilla 7.184 11 358 413,94 198 228,94 199 230,09 83 95,97
Murcia 106.983 13 1.160 77,65 514 34,41 551 36,88 178 11,92
Navarra 51.794 47 819 125,19 419 64,05 500 76,43 192 29,35
País Vasco 153.596 209 4.125 186,84 1.919 86,92 43 1,95 3 0,14
La Rioja 27.592 8 235 74,18 127 40,09 126 39,77 49 15,47
ESPAÑA 3.160.970 1.161 66.892 142,24 29.499 62,73 28.477 60,56 8.197 17,43

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 08.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.627 92
Aragón 3.312 31
Asturias 1.797 28
Baleares 731 4
Canarias 617 17
Cantabria 523 11
Castilla La Mancha 5.676 29
Castilla y León 6.460 38
Catalunya 11.458 25
Ceuta 86 3
C. Valenciana 6.820 36
Extremadura 1.737 8
Galicia 2.253 24
Madrid 14.123 48
Melilla 73 1
Murcia 1.525 23
Navarra 1.103 4
País Vasco 3.785 5
La Rioja 730 4
ESPAÑA 71.436 431