Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 8.964 casos positius nous de coronavirus casos positius nous de coronavirus i registrades 78 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 534.513 casos confirmats de COVID-19 i 29.594 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 37.123 340 10.865 129,13 4.880 58,00 2.930 34,82 716 8,51
Aragón 28.625 208 3.835 290,69 1.941 147,12 1.092 82,77 289 21,91
Asturias 3.714 16 615 60,13 347 33,93 191 18,67 50 4,89
Baleares 9.809 0 2.006 174,52 371 32,28 579 50,37 39 3,39
Canarias 9.380 182 4.128 191,70 2.011 93,39 1.490 69,19 381 17,69
Cantabria 4.936 80 1.367 235,25 737 126,83 242 41,65 62 10,67
Castilla La Mancha 27.360 39 4.668 229,63 2.125 104,53 1.644 80,87 424 20,86
Castilla y León 32.573 86 5.958 248,30 2.699 112,48 1.531 63,80 501 20,88
Catalunya 118.974 147 13.874 180,76 6.217 81,00 4.400 57,33 1.103 14,37
Ceuta 340 1 110 129,75 50 58,98 53 62,52 12 14,15
C. Valenciana 28.513 56 6.545 130,80 2.583 51,62 1.945 38,87 381 7,61
Extremadura 6.091 60 1.588 148,73 892 83,54 369 34,56 147 13,77
Galicia 16.393 176 3.474 128,69 1.616 59,86 797 29,52 251 9,30
Madrid 149.262 984 36.234 543,78 17.998 270,10 2.997 44,98 775 11,63
Melilla 473 12 200 231,25 117 135,28 87 100,59 34 39,31
Murcia 9.034 53 3.683 246,54 1.762 117,95 1.559 104,36 390 26,11
Navarra 11.386 260 2.387 364,87 1.258 192,29 1.072 163,86 425 64,96
País Vasco 34.175 370 8.215 372,09 3.945 178,69 64 2,90 17 0,77
La Rioja 6.352 98 1.244 392,68 589 185,92 365 115,22 112 35,35
ESPAÑA 534.513 3.168 110.996 236,03 52.138 110,87 23.407 49,77 6.109 12,99

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.800 386 914 23 1.545 39
Aragón 4.494 120 376 3 1212 13
Asturias 1.178 22 135 3 338 3
Baleares 1.467 21 211 1 249 9
Canarias 1461 163 270 37 187 13
Cantabria 1.205 29 90 0 227 3
Castilla La Mancha 9.643 22 679 1 3.053 6
Castilla y León 9.619 146 689 9 2.872 20
Catalunya 30.445 49 3.061 3 5.770 6
Ceuta 26 3 5 1 6 1
C. Valenciana 6.949 190 835 22 1.494 19
Extremadura 1.910 32 159 6 533 6
Galicia 3.453 148 381 13 662 18
Madrid 45.773 363 3.765 14 8.780 87
Melilla 69 8 5 1 3 1
Murcia 1281 134 188 18 162 3
Navarra 2.338 83 164 7 540 5
País Vasco 7.135 2 586 0 1.582 2
La Rioja 1.617 32 102 4 379 7
ESPAÑA 137.863 1.953 12.615 166 29.594 261

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.