Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 241.966 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.791 3 149 1,77 61 0,72 32 0,38 3 0,04
Aragón 5.792 5 160 12,13 79 5,99 40 3,03 12 0,91
Asturias 2.430 1 33 3,23 6 0,59 6 0,59 2 0,20
Baleares 2.135 2 57 4,96 22 1,91 15 1,30 4 0,35
Canarias 2.372 1 49 2,28 20 0,93 5 0,23 2 0,09
Cantabria 2.324 1 26 4,47 10 1,72 12 2,07 3 0,52
Castilla La Mancha 17.609 1 459 22,58 161 7,92 71 3,49 13 0,64
Castilla y León 19.193 4 556 23,17 208 8,67 48 2,00 12 0,50
Catalunya 59.232 17 1.763 22,97 685 8,92 310 4,04 76 0,99
Ceuta 163 0 34 40,11 8 9,44 9 10,62 2 2,36
C. Valenciana 11.342 1 194 3,88 95 1,90 34 0,68 7 0,14
Extremadura 2.978 1 21 1,97 6 0,56 8 0,75 2 0,19
Galicia 9.148 1 26 0,96 11 0,41 7 0,26 1 0,04
Madrid 69.804 45 1.517 22,77 711 10,67 247 3,71 75 1,13
Melilla 122 0 1 1,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.619 0 27 1,81 15 1,00 4 0,27 1 0,07
Navarra 5.295 1 96 14,67 36 5,50 11 1,68 5 0,76
País Vasco 13.555 0 79 3,58 34 1,54 19 0,86 8 0,36
La Rioja 4.062 0 18 5,68 10 3,16 6 1,89 3 0,95
ESPAÑA 241.966 84 5.265 11,20 2.178 4,63 884 1,88 231 0,49

*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.06.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.304 13 788 0 1.404 0
Aragón 2.674 15 273 1 826 0
Asturias 1.113 2 125 0 314 6
Baleares 1.167 1 169 0 209 0
Canarias 951 3 184 0 151 1
Cantabria 1.051 4 80 1 202 0
Castilla La Mancha 9.365 19 662 4 2.945 2
Castilla y León 8.706 20 622 1 1.928 6
Catalunya 29.210 19 2.977 3 5.587 4
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.797 10 739 0 1.332 0
Extremadura 1.772 0 138 0 508 2
Galicia 2.932 3 336 0 609 1
Madrid 42.132 34 3.594 2 8.691 23
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 682 1 115 0 148 1
Navarra 2.039 1 136 0 490 0
País Vasco 6.968 2 578 0 1.424 1
La Rioja 1.486 2 91 0 362 3
ESPAÑA 124.407 149 11.614 12 27.136 50

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.