Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 8.866 casos positius nous de coronavirus i registrades 34 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 543.379 casos confirmats de COVID-19 i 29.628 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 37.909 366 10.872 129,21 4.778 56,78 2.780 33,04 576 6,85
Aragón 28.914 281 3.806 288,49 1.994 151,14 989 74,96 237 17,96
Asturias 3.758 65 614 60,03 370 36,18 176 17,21 24 2,35
Baleares 10.135 0 2.034 176,95 411 35,76 569 49,50 36 3,13
Canarias 9.602 215 4.037 187,47 1.971 91,53 1.410 65,48 328 15,23
Cantabria 5.049 109 1.393 239,73 732 125,97 236 40,61 56 9,64
Castilla La Mancha 27.807 123 4.812 236,71 2.204 108,42 1.685 82,89 449 22,09
Castilla y León 32.922 64 5.746 239,46 2.747 114,48 1.536 64,01 447 18,63
Catalunya 119.839 93 13.315 173,48 5.684 74,06 4.534 59,07 1.208 15,74
Ceuta 362 20 118 139,19 60 70,77 56 66,06 17 20,05
C. Valenciana 29.253 122 6.693 133,76 2.629 52,54 1.934 38,65 382 7,63
Extremadura 6.246 116 1.644 153,97 951 89,07 403 37,74 162 15,17
Galicia 16.659 147 3.474 128,69 1.608 59,57 783 29,01 247 9,15
Madrid 152.185 1.728 35.221 528,57 16.915 253,85 3.156 47,36 876 13,15
Melilla 505 32 219 253,22 126 145,69 90 104,06 30 34,69
Murcia 9.419 71 3.745 250,69 1.835 122,83 1.640 109,78 409 27,38
Navarra 11.582 193 2.463 376,48 1.318 201,46 1.102 168,45 400 61,14
País Vasco 34.852 633 8.357 378,53 4.090 185,25 69 3,13 19 0,86
La Rioja 6.381 32 1.183 373,42 529 166,98 354 111,74 102 32,20
ESPAÑA 543.379 4.410 109.746 233,37 50.952 108,35 23.502 49,98 6.005 12,77

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.865 379 916 24 1.550 37
Aragón 4.509 105 376 1 1212 1
Asturias 1.180 23 135 2 338 3
Baleares 1.482 25 211 0 250 8
Canarias 1474 160 276 39 189 14
Cantabria 1.206 25 90 0 227 3
Castilla La Mancha 9.639 19 677 0 3.052 6
Castilla y León 9.666 165 692 9 2.873 20
Catalunya 30.496 64 3.063 2 5.773 4
Ceuta 26 3 5 1 6 1
C. Valenciana 7.010 182 849 27 1.501 20
Extremadura 1.920 40 160 6 538 9
Galicia 3.476 150 383 16 663 18
Madrid 45.907 396 3.772 11 8.782 80
Melilla 69 8 5 0 3 1
Murcia 1356 185 196 24 164 4
Navarra 2.355 91 164 6 540 4
País Vasco 7.141 5 586 0 1.587 6
La Rioja 1.633 35 104 3 380 7
ESPAÑA 138.410 2.060 12.660 171 29.628 246

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.