Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 12.788 casos positius nous de coronavirus i registrades 241 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 861.112 casos confirmats de COVID-19 i 32.929 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 74.620 477 15.119 179,68 7.242 86,07 3.142 37,34 972 11,55
Aragón 39.267 487 5.036 381,72 2.714 205,72 2.048 155,23 698 52,91
Asturias 6.353 117 1.389 135,80 766 74,89 101 9,87 5 0,49
Baleares 14.975 48 1.392 121,10 631 54,90 741 64,47 355 30,88
Canarias 14.775 177 1.994 92,60 885 41,10 904 41,98 271 12,58
Cantabria 7.192 30 624 107,39 305 52,49 114 19,62 33 5,68
Castilla La Mancha 48.584 141 7.334 360,77 3.181 156,48 2.602 128,00 701 34,48
Castilla y León 54.744 68 8.923 371,86 4.006 166,95 2.831 117,98 978 40,76
Catalunya 154.354 240 16.256 211,80 8.329 108,52 5.663 73,78 1.607 20,94
Ceuta 790 32 258 304,33 144 169,86 168 198,17 51 60,16
C. Valenciana 45.220 163 5.272 105,36 2.589 51,74 2.354 47,04 700 13,99
Extremadura 12.269 208 2.343 219,44 1.230 115,20 529 49,55 195 18,26
Galicia 23.523 458 3.130 115,95 1.838 68,09 687 25,45 212 7,85
Madrid 261.762 2.256 36.025 540,64 15.323 229,96 6.519 97,83 1.364 20,47
Melilla 1.273 27 398 460,18 194 224,31 225 260,15 72 83,25
Murcia 23.013 88 5.114 342,33 2.399 160,59 2.250 150,61 664 44,45
Navarra 21.016 452 4.418 675,31 2.246 343,31 2.143 327,57 926 141,54
País Vasco 48.083 438 5.311 240,56 2.635 119,35 83 3,76 10 0,45
La Rioja 9.299 79 1.199 378,47 590 186,24 514 162,25 186 58,71
ESPAÑA 861.112 5.986 121.535 258,44 57.247 121,73 33.618 71,49 10.000 21,26

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 10.416 417 1.116 22 1.979 79
Aragón 5.531 203 438 10 1470 42
Asturias 1.386 71 154 3 354 4
Baleares 1.916 31 280 2 316 6
Canarias 1997 102 383 23 241 5
Cantabria 1.321 11 100 0 237 2
Castilla La Mancha 10.375 103 727 11 3.254 36
Castilla y León 11.572 556 857 35 3.199 99
Catalunya 31.696 131 3.187 13 5.875 10
Ceuta 51 6 11 1 11 1
C. Valenciana 8.288 171 971 8 1.644 20
Extremadura 2.351 65 190 6 622 22
Galicia 4.111 132 453 17 777 28
Madrid 49.509 377 3.904 11 9.739 134
Melilla 105 7 9 0 6 1
Murcia 2256 172 326 20 231 5
Navarra 2.908 169 210 12 611 22
País Vasco 8.742 7 707 1 1.937 20
La Rioja 1.884 33 125 4 426 5
ESPAÑA 156.415 2.764 14.148 199 32.929 541

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.