Fira de la Rosa de Roses

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de març de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.204.125 casos confirmats de coronavirus i 101.077 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.204.125 casos confirmats de COVID-19 i 101.077 morts.

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 10.03.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE MARÇ DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.362.739 3.454 22.180 261,79 11.196 132,15 12.950 49 1,0%
Aragón 400.820 520 5.976 450,59 2.788 210,22 4.910 40 1,2%
Asturias 197.065 494 4.280 423,01 2.220 219,41 2.515 15 1,3%
Baleares 258.091 482 4.758 405,62 2.510 213,98 1.227 7 0,5%
Canarias 305.803 1.789 18.800 865,19 9.473 435,95 1.603 14 0,5%
Cantabria 127.259 197 2.458 420,53 1.141 195,21 778 1 0,6%
Castilla La Mancha 476.905 765 4.485 218,83 1.890 92,21 7.111 19 1,5%
Castilla y León 661.008 1.159 10.776 452,18 5.721 240,06 8.311 25 1,3%
Catalunya 2.307.549 4.538 46.606 600,33 21.290 274,24 18.503 7 0,8%
Ceuta 19.042 30 254 304,13 127 152,06 145 0 0,8%
C. Valenciana 1.313.629 2.326 16.839 332,91 6.978 137,96 9.073 25 0,7%
Extremadura 241.290 843 7.682 725,06 4.941 466,35 2.247 9 0,9%
Galicia 545.564 2.169 21.095 782,56 12.037 446,54 3.132 22 0,6%
Madrid 1.613.377 1.885 15.332 227,10 7.207 106,75 17.555 26 1,1%
Melilla 20.368 18 186 215,62 84 97,38 152 3 0,7%
Murcia 380.119 822 8.335 548,90 3.580 235,76 2.177 5 0,6%
Navarra 225.343 275 2.990 451,98 1.517 229,31 1.504 6 0,7%
País Vasco 657.913 716 9.004 406,69 4.899 221,27 6.275 5 1,0%
La Rioja 90.241 133 1.584 495,32 777 242,97 909 2 1,0%
ESPAÑA 11.204.125 22.615 203.620 429,71 100.376 211,83 101.077 280 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.