Cinema a la Fresca

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de març de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.223.974 casos confirmats de coronavirus i 101.135 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.223.974 casos confirmats de COVID-19 i 101.135 morts.

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 11.03.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE MARÇ DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.365.646 2.907 22.648 267,31 11.155 131,66 12.975 51 1,0%
Aragón 401.290 470 5.930 447,12 2.745 206,97 4.917 32 1,2%
Asturias 197.400 335 4.206 415,70 2.268 224,16 2.519 16 1,3%
Baleares 258.580 489 4.885 416,45 2.577 219,69 1.228 7 0,5%
Canarias 307.565 1.762 18.561 854,19 9.099 418,74 1.606 13 0,5%
Cantabria 127.435 176 2.427 415,22 1.133 193,84 779 2 0,6%
Castilla La Mancha 477.210 305 4.064 198,29 1.727 84,26 7.113 15 1,5%
Castilla y León 661.952 944 10.795 452,97 5.569 233,68 8.316 28 1,3%
Catalunya 2.311.638 4.089 46.643 600,81 21.041 271,03 18.528 12 0,8%
Ceuta 19.061 19 256 306,52 134 160,45 145 0 0,8%
C. Valenciana 1.315.688 2.059 16.342 323,08 6.969 137,78 9.079 20 0,7%
Extremadura 241.992 702 7.949 750,26 4.884 460,97 2.249 9 0,9%
Galicia 547.545 1.981 21.638 802,70 11.857 439,86 3.136 24 0,6%
Madrid 1.614.771 1.394 15.182 224,88 7.057 104,53 17.567 22 1,1%
Melilla 20.384 16 191 221,42 83 96,22 152 2 0,7%
Murcia 380.866 747 8.151 536,78 3.462 227,99 2.179 5 0,6%
Navarra 225.674 331 3.096 468,00 1.624 245,49 1.505 6 0,7%
País Vasco 658.816 903 9.166 414,00 4.924 222,40 6.233 1 0,9%
La Rioja 90.461 220 1.673 523,15 844 263,92 909 2 1,0%
ESPAÑA 11.223.974 19.849 203.803 430,10 99.152 209,25 101.135 267 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.