Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de març de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.054.888 casos confirmats de coronavirus i 100.037 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.054.888 casos confirmats de COVID-19 i 100.037 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 02.03.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE MARÇ DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.344.708 649 24.709 291,64 7.828 92,39 12.798 49 1,0%
Aragón 397.442 533 7.187 541,90 3.050 229,97 4.853 44 1,2%
Asturias 194.709 330 5.492 542,80 2.327 229,99 2.498 29 1,3%
Baleares 254.609 246 4.876 415,68 1.819 155,07 1.216 4 0,5%
Canarias 293.059 976 16.879 776,78 8.882 408,75 1.583 12 0,5%
Cantabria 125.867 235 3.152 539,26 1.313 224,63 764 6 0,6%
Castilla La Mancha 471.913 677 5.621 274,25 2.033 99,19 7.079 13 1,5%
Castilla y León 653.024 1.087 12.277 515,16 4.771 200,20 8.228 24 1,3%
Catalunya 2.276.646 4.967 52.086 670,92 22.060 284,16 18.179 21 0,8%
Ceuta 18.895 21 337 403,51 136 162,84 145 1 0,8%
C. Valenciana 1.299.397 2.729 25.087 495,97 9.072 179,35 9.024 37 0,7%
Extremadura 235.431 544 5.933 559,98 2.377 224,35 2.235 15 0,9%
Galicia 530.565 1.316 21.148 784,52 8.211 304,60 3.102 23 0,6%
Madrid 1.600.005 2.357 20.061 297,14 7.812 115,71 17.433 19 1,1%
Melilla 20.257 23 213 246,93 92 106,65 148 1 0,7%
Murcia 374.068 1.044 10.855 714,86 4.308 283,70 2.167 17 0,6%
Navarra 223.386 208 3.421 517,13 1.439 217,52 1.497 6 0,7%
País Vasco 651.610 709 9.197 415,40 4.025 181,80 6.182 10 0,9%
La Rioja 89.297 152 1.924 601,63 821 256,73 906 2 1,0%
ESPAÑA 11.054.888 18.803 230.455 486,34 92.376 194,95 100.037 333 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.

Exit mobile version