Mes de paraules

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de febrer de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.949.997 casos confirmats de coronavirus i 99.162 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.949.997 casos confirmats de COVID-19 i 99.162 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 24.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.335.619 9.274 35.462 418,56 12.987 153,29 12.687 72 0,9%
Aragón 394.705 621 9.655 727,99 3.716 280,19 4.801 51 1,2%
Asturias 192.892 575 7.515 742,74 3.054 301,84 2.445 21 1,3%
Baleares 252.670 482 7.043 600,42 2.523 215,09 1.207 4 0,5%
Canarias 285.147 2.042 14.134 650,45 8.696 400,19 1.572 22 0,6%
Cantabria 124.787 243 4.336 741,82 1.698 290,50 758 11 0,6%
Castilla La Mancha 468.143 1.061 8.187 399,45 2.714 132,42 7.061 19 1,5%
Castilla y León 648.196 1.083 17.287 725,39 6.635 278,41 8.194 35 1,3%
Catalunya 2.255.084 7.313 64.583 831,89 26.466 340,91 17.885 13 0,8%
Ceuta 18.787 27 454 543,60 198 237,08 144 0 0,8%
C. Valenciana 1.287.135 3.629 38.521 761,56 13.036 257,72 8.979 56 0,7%
Extremadura 233.383 443 8.585 810,29 3.234 305,24 2.223 17 1,0%
Galicia 522.913 1.781 28.552 1.059,19 10.949 406,17 3.077 19 0,6%
Madrid 1.582.389 4.688 29.405 435,55 10.768 159,50 17.299 48 1,1%
Melilla 20.169 15 276 319,96 105 121,72 147 0 0,7%
Murcia 369.139 1.277 13.985 920,98 5.528 364,05 2.148 21 0,6%
Navarra 222.202 364 4.671 706,08 1.846 279,05 1.490 8 0,7%
País Vasco 648.000 799 12.390 559,62 4.866 219,78 6.141 14 0,9%
La Rioja 88.637 175 2.426 758,61 1.078 337,09 904 1 1,0%
ESPAÑA 10.949.997 35.892 307.467 648,87 120.097 253,45 99.162 432 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.