Cinema a la Fresca

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 7 de març de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.136.425 casos confirmats de coronavirus i 100.574 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.136.425 casos confirmats de COVID-19 i 100.574 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 07.03.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE MARÇ DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.355.285 4.973 23.381 275,97 9.511 112,26 12.879 42 1,0%
Aragón**** 398.524 0 6.741 508,27 3.103 233,97 4.866 19 1,2%
Asturias 196.194 981 4.638 458,39 2.004 198,06 2.505 14 1,3%
Baleares 256.579 1.081 4.626 394,37 2.218 189,09 1.219 4 0,5%
Canarias 300.295 3.100 19.412 893,35 8.981 413,31 1.596 14 0,5%
Cantabria 126.685 391 2.665 455,94 1.274 217,96 778 4 0,6%
Castilla La Mancha 474.257 626 4.481 218,63 1.402 68,40 7.097 17 1,5%
Castilla y León 657.429 2.017 10.852 455,37 5.366 225,17 8.289 19 1,3%
Catalunya 2.292.263 5.777 46.632 600,67 20.184 259,99 18.399 11 0,8%
Ceuta 18.970 43 275 329,27 116 138,89 145 0 0,8%
C. Valenciana 1.307.174 2.931 19.789 391,23 7.830 154,80 9.054 24 0,7%
Extremadura 238.524 1.586 6.560 619,16 3.870 365,27 2.242 10 0,9%
Galicia 539.523 5.309 20.105 745,83 10.330 383,21 3.118 18 0,6%
Madrid 1.607.275 2.781 16.854 249,64 7.516 111,33 17.479 22 1,1%
Melilla 20.318 22 192 222,58 91 105,49 152 5 0,7%
Murcia 377.514 1.620 9.394 618,64 3.957 260,59 2.173 10 0,6%
Navarra 224.450 540 3.093 467,55 1.412 213,44 1.500 5 0,7%
País Vasco 655.314 1.970 8.913 402,58 4.676 211,20 6.175 2 0,9%
La Rioja 89.852 249 1.736 542,85 848 265,17 908 2 1,0%
ESPAÑA 11.136.425 35.997 210.339 443,89 94.689 199,83 100.574 242 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.
**** Per festivitat, Aragón no ha actualitzat les seves dades d’avui; es mantenen les dades de IA de l’última actualització.