La tramitació electrònica amb l’Ajuntament de Roses també afecta al sector de la construcció

Seu electrònica de l'Ajuntament de Roses

La seu electrònica de l'Ajuntament de Roses

L’Ajuntament organitza una reunió per explicar els canvis que suposa la tramitació electrònica dirigida al sector de la construcció

Seu electrònica de l'Ajuntament de Roses
La seu electrònica de l’Ajuntament de Roses

L’Ajuntament de Roses convoca una reunió demà dijous, 26 de gener, a les 18.30 hores, al Teatre Municipal, on convida a constructors, arquitectes, enginyers, paletes, pintors, instal·ladors, gestories i resta de professionals i particulars que tramiten peticions de llicències d’obres o d’obertura de qualsevol tipus d’activitat, a una sessió informativa on s’explicaran els canvies que, amb motiu de l’aplicació de la nova legislació, s’estan aplicant al consistori rosinc.

Per què aquesta reunió? 

L’entrada en vigor de la llei 39/2015 del procediment administratiu de les administracions públiques, ha suposat canvis com l’obligatorietat de les persones jurídiques a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics. Aquest fet ha comportat que l’Ajuntament de Roses hagi realitzat durant els darrers mesos una intensa tasca i esforç en l’aplicació de noves tecnologies, situant-se al capdavant en l’aplicació de l’administració electrònica, per tal d’assolir un funcionament més eficaç i transparent i el màxim benefici per als ciutadans i usuaris.

Explicar aquestes novetats, donar a conèixer quins canvis implica en les tramitacions relacionades amb obres, llicències i activitats classificades, i rebre els suggeriments dels usuaris del servei un cop transcorreguts dos mesos de la seva implementació, és l’objectiu de la reunió que s’oferirà demà.