Trànsit suprimeix el permís per conduir de taxis, ambulàncies o transport escolar

Servei de transport escolar de Roses
Autobusos de transport escolar

L’objectiu és adaptar-se a les categories de permisos existents en el Permís Únic Europeu de Conducció

Permís de conducció BTP
Autobusos de transport escolar

A partir de l’1 de gener de 2016, el permís de conducció de la classe *BTP, solament existent a Espanya i amb validesa exclusivament al territori nacional, se suprimeix per adaptar-se a les categories de permisos existents en el Permís Únic Europeu de Conducció, comuna en els 28 estats de la Unió.

El motiu que justifica la seva eliminació és que els tipus de vehicles als quals autoritza a conduir la categoria BTP podran conduir-se amb altres categories ja recollides en el Permís Únic Comunitari, a partir de l’entrada en vigor de la modificació reglamentària.

Segons la Direcció General de Trànsit l’actual permís BTP autoritza “a conduir vehicles prioritaris quan circulin en servei urgent, vehicles que realitzin transport escolar quan transportin escolars i vehicles destinats al transport de viatgers en servei de tal naturalesa, tots ells amb una massa màxima autoritzada no superior a 3.500 kg i el seu nombre de seients, inclòs el conductor, no excedeixi de nou”.

Els titulars d’aquest permís podran seguir conduint els vehicles pels quals abans es requeria el BTP, amb independència que hagin de complir els requisits que poguessin establir les normes sectorials corresponents per a l’acompliment d’aquests serveis (taxis, ambulàncies, policies…), sempre que mantinguin en vigor la categoria del permís de conducció exigida en funció del vehicles que es tracti.

Així mateix, aquests titulars continuaran amb el mateix permís de conducció, en el qual figura la categoria BTP, fins que els caduqui el permís de la categoria B. Quan ho renovin, al nou document ja no figurarà la menció BTP.

La supressió d’aquesta classe de permís quedarà reflectida en el Reglament General de Conductors, que ha d’estar aprovat abans de finalitzar aquest any.

Actualment, aquesta supressió està tramitant-se, i segons Trànsit, només falta el dictamen del Consell d’Estat i la seva posterior publicació en el BOE per a que entri en vigor.