Treball reconeixerà al personal sanitari de les residències en atenció directa durant la COVID-19 amb 900€

Coronavirus residències gent gran

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pagarà un complement tant a les persones treballadores de les residències de titularitat pública com les dels centres privats si tenen places amb finançament públic

El decret llei de gratificacions extraordinàries amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, que recompensarà l’esforç i les hores extres realitzades pel personal sanitari, també inclourà una paga per a les persones treballadores de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat. 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pagarà un complement de productivitat extraordinari als i les professionals que hagin prestat serveis a l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran i persones amb discapacitat física i intel·lectual, entre l’1 de març i el 31 de maig, realitzant tasques de manera fonamentalment presencial directament vinculades a la pandèmia de la covid-19. 

Treball, Afers Socials i Famílies pagarà la mateixa quantia, 900 euros, a les persones treballadores de les residències públiques que hagin treballat en primera línia durant la crisi sanitària, ja siguin auxiliars de geriatria, personal d’atenció directa a persones amb discapacitat, coordinadors assistencials, metges/metgesses o infermers/infermeres. Per altra banda, les persones que hagin treballat de forma fonamentalment presencial en tasques directament relacionades amb l’activitat d’aquests centres, però que no ho hagin fet en l’atenció directa de persones, rebran una compensació de 500 euros. 

Alhora, el Departament també realitzarà una convocatòria extraordinària per compensar de forma directa a les persones treballadores dels centres privats amb finançament totalment o parcial públic, sempre que hagin prestat serveis d’activitat assistencial entre les mateixes dates i així ho acreditin. 

El decret llei especifica que el personal que no hagi prestat serveis efectius durant la totalitat del període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig, o bé ho hagi fet a temps parcial, percebrà la quantia proporcional al temps treballat, i que el temps en situació d’incapacitat temporal per resultar positiu o contacte aïllat per la covid-19 es considerarà temps de serveis efectius.