Turisme… Necessitem Espanya

Josep Mª Martínez, regidor del PSC-Roses
El regidor del PSC a l'Ajuntament de Roses, Josep Mª Martínez

Qui ens ho havia de dir!! Ahir es maldava per la desconnexió amb Espanya i avui s’intensifica la promoció turística  de la nostra Vila amb aquesta mateixa Espanya, perquè  tant la nostra regidoria de Turisme com tots els agents del sector coincideixen en el fet que  seran els visitants d’aquest país qui ens poden salvar la temporada d’enguany.  Com deia la cançó “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios!!”

Personalment, celebro i aplaudeixo la iniciativa  d’aquesta improvisada campanya, però al mateix temps vull ser crític amb la regidoria de Turisme perquè pretén connectar-se com si fos prémer un interruptor i aquí el que hi ha hagut és el cable tallat, i ara el que toca és empalmar-lo, però abans s’ha de posar força cinta aïllant per evitar quedar-se enrampats. Fent una repassada  de les visites constatades en els 7 mitjans diferents de l’Estat espanyol especialitzades en turisme emprats en la darrera promoció s’observa una baixíssima entrada de visites en alguns casos, i en d’altres una baixíssima entrada de likes. Si els mitjans són, tal com afirma la regidoria de turisme, de primer nivell, s’ha de descartar, per tant, la no eficiència d’aquests i preguntar-se per què és tan baix l’interès per aquesta oferta turística-cultural?

Opino que la regidoria de Turisme i tots els agents implicats  han/hem permès, de fa anys, que el turisme de masses, i principalment els visitants de França, fossin l’objectiu a aconseguir. 
Es pot morir d’èxit ? Doncs sí, el turisme massificat ha fet que la vida a la nostra Vila fos incòmoda per als vilatans i per als visitants.
La pandèmia de la Covid-19 no ha originat la crisi del sector turístic, però sí que l’ha agreujada.

És per això que estem davant d’una nova realitat, una ,realitat que no deixa de ser un repte per tal de planificar, aquí sí sense improvisació, però amb urgència, la conversió com a destí turístic, sustentada sobre la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat i l’accessibilitat.
Quan sortim d’aquest sotrac, ho hem de fer sent més competitius i, sobretot, hem d’aconseguir ser un destí on la millora de la qualitat de les experiències dels nostres visitants i la qualitat de vida dels nostres vilatans sigui l’objectiu final.
Estic convençut que si tot el que implementem ho fem sobre la base d’aquest objectiu, l’impacte que tindrà sobre els altres sectors serà molt beneficiós.
És hora de sumar, i entre TOTS ho podem fer.

Josep Maria Martínez
Regidor del PSC Roses