Suquet de peix de Rose

Un dispositiu policial permet denunciar 2 establiments amb sis treballadors sense contracte laboral a La Jonquera

El dispositiu va comptar amb la participació dels Mossos d’Esquadra, el Cos Nacional de Policia, Inspecció de Treball i de la Seguretat Social i la Policia Local de La Jonquera  

Els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Districte de la Jonquera, juntament amb el Cos Nacional de Policia, la Policia Local de la Jonquera i Inspecció de Treball i de la Seguretat Social van dur a terme el passat 22 de març un dispositiu preventiu de seguretat ciutadana i activitat inspectora a dos establiments comercials per prevenir delictes contra els drets dels treballadors al municipi de la Jonquera.  

A finals del 2023 i principis del 2024 l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) dels mossos de la comissaria de la Jonquera va rebre dues denúncies on les víctimes denunciaven que feia anys que treballaven en botigues de roba del Portús (la Jonquera), sense tenir cap mena de contracte laboral.  

A les denúncies explicaven que tenien assignades tasques de venedors o de manteniment i que els seus sous oscil·laven entre els 1.000 euros i els 400 depenent de l’estació de l’any, essent a l’estiu la remuneració molt més alta.  

El passat divendres al matí, d’acord amb la Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana i la Llei d’Estrangeria i Policia Administrativa, es van dur a terme dues inspeccions a dos locals de venda de roba situats als carrers Fàtima i Corre de la Comtessa.  

En el marc del dispositiu conjunt es van identificar sis treballadors, dels quals tres es trobaven en situació regular per la Llei d’Estrangeria però sense contracte laboral i els altres tres en situació irregular i sense contractació laboral.  

Aquests fets poden incórrer en infraccions greus i molt greus previstes al Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós sobre la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social.  

Tanmateix el Cos Nacional de Policia va fer dos detinguts per infracció de la Llei d’Estrangeria ja que no tenien documentació ni estaven empadronats ni havien fet cap tràmit al país.