Un equip multidisciplinari del Trueta extirpa un tumor del pàncrees en una operació pionera a l’Estat

Hospital Josep Trueta
El pacient fent-se un selfie amb el personal mèdic de l'hospital Josep Trueta / Foto: TV3

El pacient, un home de 47 anys de Figueres, patia un càncer de pàncrees inextirpable i tenia una esperança de vida de 6 mesos 

Hospital Josep Trueta
El pacient Alberto Márquez fent-se un selfie amb el personal mèdic de l’hospital Josep Trueta / Foto: TV3

L’equip d’oncologia de tumors del fetge, pàncrees i vies biliars de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va realitzar, el 15 de juny passat, una intervenció pionera a l’Estat espanyol per extirpar un tumor del pàncrees. L’equip multidisciplinari, format per cirurgians, oncòlegs radioteràpics, oncòlegs mèdics i radiòlegs vasculars, va aconseguir extirpar un tumor del pàncrees, situat al costat del tronc celíac (que és l’artèria més important de l’abdomen i la que porta la sang al fetge, a l’estómac i a la melsa), a un pacient amb càncer de pàncrees inextirpable i una esperança de vida de sis mesos. El pacient, Alberto Márquez, de 47 anys i natural de Figueres ja havia estat operat en un altre centre sanitari, on no li van poder treure el tumor perquè envaïa l’artèria hepàtica (que porta sang al fetge), l’artèria esplènica (que porta sang a la melsa) i l’artèria gàstrica.

L’estratègia terapèutica va començar el mes de novembre de 2014 amb sis cicles de quimioteràpia d’inducció, seguits de sis setmanes de quimioradioteràpia per tal de disminuir el diàmetre del tumor i aconseguir el descens dels marcadors tumorals. Aquesta fase va acabar el mes d’abril passat. A continuació, es va “tapar” el tronc celíac mitjançant l’embolització de l’artèria hepàtica i de la gàstrica, amb l’objectiu de produir una hipertròfia de la circulació del fetge i de l’estómac i provocar així que, a curt termini, la sang arribés al fetge i a l’estómac a través d’altres artèries. Aquesta embolització es va fer per radiologia vascular percutània, un procediment mínimament invasiu que evita la cirurgia vascular.

Després de cinc dies d’hospitalització, el pacient va rebre l’alta atès que no havia patit cap mena de complicació i podia fer una vida totalment normal

La intervenció quirúrgica es va realitzar el dia 15 de juny i va durar unes cinc hores. Va consistir a extirpar la meitat del pàncrees, juntament amb el tronc celíac. També es van extirpar la melsa, la glàndula suprarenal i els ganglis de tota aquesta zona. L’evolució del pacient va ser excel·lent i va marxar a casa seva al cap de cinc dies de l’operació, atès que no van haver-hi complicacions. La seva qualitat de vida és normal i no té cap tipus de restricció alimentària.

Fins ara, a l’Estat espanyol no s’havia realitzat mai aquest tipus d’intervenció, i la clau de l’èxit del tractament ha estat la coordinació dels diferents especialistes que han participat en tot el procés, que són professionals de l’equip de cirurgia general i digestiva de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, especialistes en fetge, pàncrees i vies biliars, i professionals de l’Intitut Català d’Oncologia i de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge.

Aquest tipus de tractament i operació permetrà tractar més pacients amb càncer de pàncrees, millorar-ne la supervivència i disminuir les recidives postoperatòries en aquest tipus de càncer.