Un estudi fet a l’Alt Empordà conclou que els símptomes no són suficients per a diagnosticar la COVID-19

Estudi Covid-19 a l'Alt Empordà

La Carme Ferrera i Dolors Lara són dues de les professionals que van participar a l’estudi i que es van encarregar de recollir mostres

El treball es va fer després que el centre registrés un brot infecciós al gener i febrer, període en què es creu que el coronavirus ja circulava de manera comunitària a Catalunya

Segons l’estudi titulat “Brot infecciós en una escola rural de Catalunya a l’inici de la pandèmia de COVID-19. Inespecificitat i confusió de símptomes”, promogut pel servei de Pediatria de la Fundació Salut Empordà (FSE), els símptomes que pot manifestar una persona, inclosos els que semblen molt característics del coronavirus, no són suficients per a diagnosticar la COVID-19 perquè la seva escassa especificitat fa que sigui molt difícil diferenciar-los dels que provoquen altres infeccions virals comunes.

Aquesta és la principal conclusió a la que arriba el treball descriptiu, transversal i retrospectiu fet sobre 107 alumnes i 21 treballadors d’una escola de l’Alt Empordà després que es notifiqués un augment de quadres infecciosos en els estudiants d’aquest centre entre el 25 de gener i el 25 de febrer de 2020.

La investigació tenia com a objectiu descriure aquests quadres, la repercussió sobre els contactes familiars dels casos i determinar si clínica, epidemiològica i serològicament eren compatibles amb la COVID-19 tenint en compte un estudi epidemiològic que concloïa que el SARS-COV-2 podria haver estat circulant de manera comunitària abans del primer cas confirmat a Catalunya el 25 de febrer.

Per a realitzar el treball es va convidar les famílies i treballadors de l’escola a respondre una enquesta en línia sobre símptomes relacionats amb el coronavirus, a més d’altres dades clíniques i sociodemogràfiques. Posteriorment, es va fer un test serològic als participants que havien tingut símptomes del 25 de gener al 25 de febrer per a estudiar una possible infecció passada.

Es va obtenir un elevat percentatge de resposta (es van recollir dades del 76% dels alumnes i treballadors del centre). El resultat de l’enquesta va ser: un 30% dels estudiants i un 28,5% dels treballadors que van participar-hi van tenir algun símptoma compatible amb la COVID-19 i cap va requerir ingrés hospitalari. Un 69,2% de les famílies i 5 dels 6 mestres afectats van confirmar que hi havia hagut persones del seu grup de convivència que havien estat malalts entre les dues setmanes abans i les dues setmanes després, la qual cosa sumava 40 malalts més amb símptomes compatibles amb la COVID-19 (alguns característicament atribuïts a aquesta patologia com la pèrdua del gust i de l’olfacte que van referir un 17,5% i un 10% dels convivents, respectivament). En un sol convivent, que va necessitar ingrés hospitalari, s’havia realitzat la PCR descartant el SARS-CoV-2. La resta no van consultar o si ho van fer no es van considerar sospitosos de la COVID-19.

Entre 100-130 dies després del brot infecciós estudiat es van efectuar els testos serològics als participants que havien referit símptomes i només un (2,8%) dels testos va ser positiu, que corresponia a una mestra que havia tingut símptomes posteriors al brot estudiat.

La conclusió a la que arriba aquest treball és que malgrat que un percentatge important d’alumnes i docents de l’escola van estar malalts abans que es confirmés l’inici de la pandèmia a Catalunya i van tenir símptomes compatibles amb els que s’han relacionat amb la COVID-19, no es pot demostrar que el brot fos causat pel SARS-CoV-2 i és probable que l’origen d’aquests casos fos una altra infecció vírica.

Una conclusió que coincidiria amb el fet que aquesta escola es troba en una comarca, l’Alt Empordà, que va tenir un baix impacte del SARS-CoV2 durant la primera onada (amb una incidència acumulada des del 25 de febrer fins al 7 de maig de 365 casos/100.000 habitants).

Aquest treball va ser dissenyat i dut a terme per diferents professionals de la Fundació Salut Empordà: els pediatres Núria Roig, Pilar Villalobos, Alicia Cabacas i Daniel Costa del servei de Pediatria; Pere Plaja, director de Recerca i Innovació; i la facultativa Paula Gassiot, del servei de Microbiologia. I va ser possible gràcies a la col·laboració de l’escola, de les famílies dels alumnes i dels seus treballadors.