Un any força sec a Catalunya excepte els mesos d’estiu

Agència Catalana de l'Aigua

Embassament de Boadella, avui al 51% (31 hm3) de la seva capacitat

L’any hidrològic 2013-14 a Catalunya constata uns primers nou mesos secs i un darrer trimestre amb importants precipitacions  

Agència Catalana de l'Aigua
Embassament de Boadella, avui al 51% (31 hm3) de la seva capacitat

L’any hidrològic 2013-14, que transcorre en el període compres entre l’1 d’octubre de 2013 fins la mateixa data de 2014, constata que els primers tres trimestres (d’octubre de 2013 a juny de 2014) han estat força secs, especialment al nord de Catalunya, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. El darrer trimestre (de juliol a setembre), en canvi, ha estat humit a tot el territori i s’ha evidenciat que la pluja hagi arribat en plena campanya de reg. Això ha fet possible aconseguir importants estalvis en els consums d’aigua embassada.

En conjunt, l’any hidrològic 2013–2014 ha finalitzat havent satisfet totes les demandes d’aigua, i amb les reserves als embassaments en situació normal (cas de l’embassament de Boadella) o abundant (resta dels embassaments de les conques internes). En aquests sentit, l’any va començar amb 611 hm3 de reserves (88 % de la seva capacitat) i ha acabat amb 586 hm3 (84% de la seva capacitat).

L’estalvi, factor clau a la conca de la Muga

El riu Muga és la conca on més es van notar els tres primers trimestres secs. L’escassetat de pluges en els mesos previs a la campanya de reg va produir descensos importants en les reserves embassades.

A partir del mes de juliol, l’estalvi en el reg i la bona coordinació amb els regants va permetre aprofitar qualsevol aportació de la pluja a la zona regable per tal de reduir immediatament els desembassaments i això va fer possible un canvi de tendència.

També en els regadius del Ter i del Llobregat s’han aprofitat les pluges d’estiu per aconseguir estalvis en el consum d’aigua embassada, amb reduccions d’un 20% respecte els volums assignats en les comissions de desembassament.

A continuació s’exposa una taula amb les dotacions per a reg fixades en les Comissions de Desembassament celebrades a finals d’abril d’enguany, el consum final d’aigua utilitzada procedent dels embassaments i el percentatge d’estalvi que s’ha assolit.

Usos d’aigua de l’embassament per reg

Assignació fixada

(hm3)

Real

(hm3)

Estalvi

(%)

Regadius de la Muga

29

18

38

Regadius del Baix Ter

68

54

21

Regadius del Llobregat

16

13

19

Un darrer trimestre humit

L’any hidrològic 2013-2014 ha estat en general sec a excepció de l’estiu, en el que la presència estàtica d’una potent zona de baixes pressions al nordoest de Galícia, juntament amb un anticicló de bloqueig al centre-nord d’Europa, ha provocat situacions freqüents de pluges que han millorat la disponibilitat d’aigua i han arribat a omplir alguns dels embassaments.

El moviment cap al sud d’aquesta zona de baixes pressions ha provocat, en els darrers dies de l’any hidrològic, una situació d’inestabilitat que ha provocat intenses pluges en el litoral i prelitoral, fent créixer alguns rius de manera significativa. Aquestes pluges han fet possible que els embassaments de les conques internes hagin guanyat, de moment, uns 8 hm3.