Una italiana, 6 francesos i 7 catalans participen al II Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses

II Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses

Estudiants d'arqueologia d'Itàlia, França i Catalunya participen en el II Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses

Les excavacions del curs se centren en recuperar els carrers principals de la Vila Medieval, el carrer Nou i el carrer Major “per a que en un futur els visitants de la Ciutadella puguin passejar pels autèntics carrers de la Vila Medieval, sense haver de passar pels camins artificials que hi ha ara”.  

II Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses
Estudiants d’arqueologia d’Itàlia, França i Catalunya participen en el II Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses

Ahir dilluns es va iniciar el II Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna de Roses, organitzat per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses, amb la col·laboració de la fundació AGBAR.

Com explica el regidor de Cultura de Roses, Èric Ibáñez, “una dels objectius de la Càtedra és donar difusió internacional a les accions arqueològiques que es porten a terme a la Ciutadella, i enguany en aquest segon curs hi ha participant 14 estudiants d’arqueologia de tres nacionalitats diferents: una italiana, 6 francesos i 7 catalans”.

I a banda de la internacionalització del patrimoni arqueològic de la Ciutadella de Roses, aquest curs té com a principal objectiu “és la formació i, en aquest cas, sobretot, en ser internacional el que volem és els estudiants de diferents països aprenguin a treballar en conjunt, ja que cada vegada s’està potenciant més el fet que els projectes de recerca es facin amb equips pluridisciplinars de diversos països”, va afirmar el director del curs, Lluís Palahí.   

Treball conjunt entre arqueòlegs i restauradors

A més, en aquest curs s’ha incorporat, com a novetat, va explicar Palahí, “una restauradora i dues estudiants de l’Escola de Restauració que faran amb els estudiants d’arqueologia tasques i practiques de restauració i consolidació, amb la idea que tant uns, els arqueòlegs, com els altres, els restauradors, vegin les problemàtiques que una i altra professió tenen i aprenguin, també, a treballar conjuntament”.

Passejar en un futur pels autèntics carrers de la Vila Medieval de la Ciutadella de Roses

I dins d’aquest segon Curs Internacional d’Arqueologia l’objectiu, va remarcar Lluís Palahí, “és recuperar els carrers principals, que serien el carrer Nou i el carrer Major, que ha de servir per a que el visitant de la Ciutadella no només es doni compte de les dimensions que tenia la Vila Medieval sinó, a més, a la llarga, hauria de servir com de camí d’accés al mateix visitant per anar-se introduint pel mig del poble i passejar pels autèntics carrers de la Vila, sense haver de passar pels camins artificials que hi ha ara”.  

El curs combinarà tasques de l’arqueologia de camp (excavació, registre, planimetria…) amb el treball de laboratori i estudi de materials (neteja, classificació, dibuix) i altres activitats pràctiques (topografia, anàlisi d’arqueologia vertical…).

El treball pràctic es complementarà amb tot un seguit de conferències realitzades per experts. Cada any aquestes conferències tracten una temàtica específica. Enguany el tema és la casa urbana en època medieval

A més, durant el curs es realitzaran tot un seguit de sortides a alguns dels espais i jaciments d’època medieval més emblemàtics del nord-est català, acompanyats per experts en la història de cadascun d’ells.

El curs compta amb la col·laboració de diferents universitats catalanes, franceses i italianes: Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Università degli Studi di Padova, Universitat de Perpinyà – Via Domitia, Université d’Aix-Marseille, Université d’Avignon, Université de Nîmes i Université Lumiere Lyon II. A més, aquest any s’hi incorporen estudiants de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

La direcció del curs és responsabilitat del dr. Josep Burch i Rius, director de la Càtedra, i la direcció tècnica és responsabilitat del dr. Lluís Palahí Grimal, mentre que les pràctiques de restauració seran dirigides per Laia Abelló (ABAC).