Una manta tèrmica contribuirà a l’estalvi energètic de la Piscina de Roses

Piscina de Roses
Manta tèrmica per als vasos de la piscina

La Piscina Municipal de Roses ha instal·lat una manta tèrmica en la seva piscina poc profunda, amb la qual es procedirà al cobriment del seu vas d’aigua en els horaris en què la instal·lació està tancada al públic. Aquesta nova mesura permetrà un estalvi significatiu, sobretot per la reducció de les pèrdues energètiques per evaporació i convecció

La piscina petita amb la manta tèrmica
La piscina petita amb la manta tèrmica

A partir d’aquesta setmana, durant les hores de tancament de l’equipament, (de 22 a 7 h – a les 8 h els dissabtes – i durant tot el diumenge), el vas de la piscina petita de 16,6 x 8 metres, estarà protegit per un cobertor isotèrmic. El resultat previst, segons els estudis de què es disposen, serà un estalvi energètic d’uns 4.000 €/any, mentre que l’amortització de la inversió es calcula en poc més d’un any i mig.

A més de l’aspecte econòmic, un altre benefici que s’assolirà amb aquesta mesura, relacionat amb la qualitat del servei, és el fet que la temperatura de l’aigua serà més estable, ja que no patirà tantes oscil·lacions i es podrà assolir amb major facilitat el paràmetre de confort establert.

Amb aquesta actuació, la Piscina de Roses continua millorant en l’eficiència energètica i la sostenibilitat de les seves instal·lacions. Després de la inversió el 2008, amb els equips de radiació UV per al tractament de l’aigua (que permeten estalvis importants en els consums d’aigua, gas i producte químic), i de la inversió de 2012, amb el sistema solar tèrmic, que possibilita un estalvi en el consum de gas, ara s’aposta en el mateix sentit per aquesta acció més modesta, però també molt efectiva. Com a resultat, la Piscina de Roses serà un equipament més sostenible i millorarà el confort dels seus usuaris amb una major qualitat del bany.