Roses Cultura

Una modificació de crèdit permetrà a Roses millorar equipaments, infraestructures i diferents serveis de la Vila

Ajuntament de Roses
Moment en que l'alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor d'Economia i Hisenda detallaven les inversions que es portaran a terme amb la modificació de crèdit del Pressupost Municipal 2021

L’Ajuntament de Roses aprovarà aquest vespre en una sessió plenària de caràcter extraordinari fer noves inversions per un valor de 2,3 MEUR gràcies a una modificació de crèdit del Pressupost Municipal 2021

Aquesta modificació de crèdit per valor de 2.310.150 € del Pressupost Municipal d’aquest any, que se aprovarà aquest vespre en el ple municipal extraordinari de Roses, permetrà fer diferents inversions destinades a la millora d’equipaments, infraestructures i serveis del municipi, i es fa possible gràcies al romanent líquid de Tresoreria de què disposa l’Ajuntament. Els àmbits que rebran el gruix d’aquestes inversions són Patrimoni Cultural, amb una dotació de 718.300 €; Esports, amb 495.100 €; Urbanisme amb 452.963 €; i Infraestructures i Serveis Públics, amb 449.000 €.

“La gestió econòmica que hem dut a terme des de l’Ajuntament de Roses al llarg dels darrers anys ens ha permès arribar al moment actual amb una bona salut financera, complint els criteris d’estabilitat legals i sense endeutament”, ha afirmat el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, el qual ha destacat que “gràcies a això, ara estem en disposició d’avançar inversions i projectes per a la millora de Roses i de la qualitat de vida de la seva ciutadania, sense deixar de cobrir les necessitats socials de la població i prestant uns serveis públics de qualitat.”

Aquesta injecció pressupostària permetrà avançar en la realització de projectes previstos per a exercicis posteriors i incorporar millores i necessitats sorgides en diferents serveis i equipaments. La inversió més quantiosa es dirigeix al patrimoni cultural, amb el projecte destinat a la il·luminació del perímetre defensiu i de les estructures interiors de la Ciutadella, que comptarà amb 718.300 € de pressupost.

La contractació de les obres per dotar la zona esportiva de Roses d’un circuit de bicicletes, projecte aprovat pel darrer ple municipal (47.696 €), s’avançarà també gràcies a la present modificació de crèdit. En instal·lacions esportives, es destinen a més 309.362 € a la creació de grades cobertes al camp de futbol de la Vinyassa, i 138.000 € addicionals a millores diverses, com la instal·lació d’aigua calenta als vestidors de camp de futbol, el subministrament d’un segon autodescensor per al rocòdrom, o la dotació de mòduls d’informació per a la zona esportiva, entre d’altres.  

En matèria urbanística l’assignació més important recau sobre el canvi de paviment i mobiliari urbà de la carretera del Far, amb 285.963 € de pressupost, mentre que es destinen 30.000 € a l’acabament de la plaça de la Llotja i 137.000 € a la redacció de projectes com el de museïtzació de la barca “Glòria Mar” o les reformes de la placeta de l’Eixample, d’un tram del carrer de la Llotja, de la plaça de l’Alegria o de les pedreres de la Cuana.  

Infraestructures i Serveis Públics rep una injecció econòmica de 449.000 € per dur a terme actuacions que inclouen la substitució d’equipaments de lleure infantil de la platja Nova (50.000€ ), millores a la xarxa d’aigua potable per un valor de 25.000 € i del sanejament dels carrers de les Olles i Joan Badosa per 79.000 €, la substitució de la tanca de l’escola Els Grecs (150.000 €), la instal·lació de nova senyalització del transport urbà (60.000 €), i la redacció de projectes com el de l’ampliació per al tractament verd a la deixalleria municipal o reformes en infraestructures deteriorades, amb 85.000 €. 

Cal destacar que es destinen 30.000 € a l’ampliació de la partida per a prestacions d’urgència social. En aquest sentit, l’alcalde de Roses, Joan Plana, ha manifestat que “la incorporació d’aquests 2,3 milions d’euros al pressupost d’aquest any és una gran notícia per a Roses. Els dos darrers anys han estat econòmicament molt complicats per a la ciutadania i, en conseqüència, per a l’Ajuntament. Hem hagut de prioritzar les necessitats que podríem anomenar “pandèmiques” dotant de recursos extres sempre que ha calgut serveis de caràcter social o aquells destinats a la reactivació de l’economia local, per fer front a la crisi produïda per la Covid-19. Però tenim el deure de no quedar-nos parats i hem d’invertir també en projectes de caràcter estructural, pensar en el futur. Per això la incorporació d’aquests 2,3 milions d’euros al pressupost d’aquest 2021, amb un important gruix destinat a la posada en valor del nostre patrimoni cultural, a instal·lacions esportives i a la millora urbana, és un important pas endavant”.

Així, també s’han destinat 70.000 € a l’ampliació del parc mòbil municipal amb dos nous vehicles elèctrics o híbrids. I els 58.000 € per arribar als 2,3 MEUR, s’adrecen a l’adquisició de material divers per al funcionament de les àrees i equipaments de l’Ajuntament (material tècnic per a l’Arxiu Municipal, Teatre, Biblioteca…; millora del portal de promoció de Turisme de Roses; nova senyalització i càmeres per a la Policia Local, etc); i a la realització de petites millores per als usuaris de diferents equipaments i serveis de la vila, com l’adequació de l’espai Àgora i la instal·lació d’aparca-patinets al CAR Jove, l’adquisició d’una font d’aigua per a l’escola d’adults o el condicionament d’una aula de la llar d’infants El Cavallet de Mar, entre d’altres.