Una proposta de la FSE és seleccionada en el Pla Europeu de Reactivació Next Generation EU

Fundació Salut Empordà
Foto: Fundació Salut Empordà

La Fundació Salut Empordà (FSE) és l’única entitat sanitària a nivell comarcal que aconsegueix arribar en aquesta fase del procés

La proposta “Hub de recerca i foment de la innovació en salut i digital: creació d’un FabLab i un SandBox d’innovació per a la Salut” presentat per la Fundació Salut Empordà (FSE) és un dels projectes destacats que opta al Pla Europeu de Reactivació Next Generation EU.

A Catalunya, el Departament d’Economia ha rebut 542 propostes d’administracions públiques, empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector. Un cop analitzades per un grup d’experts, n’ha fet una selecció que enviarà al govern central perquè passin el següent filtre. En total, el Departament d’Economia ha escollit 27 propostes com a “Projectes Emblemàtics”, és a dir, estratègics a nivell de país. I 56 més com a “Projectes Destacats”, que poden aportar valor afegit en el procés de recuperació i transformació econòmica i social, entre els quals hi ha aquesta iniciativa de la Fundació Salut Empordà. La FSE és l’única entitat sanitària a nivell comarcal que aconsegueix arribar en aquesta fase del procés. I la valoració interna del projecte se situa en 10,5 milions d’euros.

Les iniciatives s’orienten a transformar l’actual model productiu català en un de més pròsper, inclusiu, resilient i sostenible. El projecte “Hub de recerca i foment de la innovació en salut i digital: creació d’un FabLab i un SandBox d’innovació per a la Salut” consisteix en la creació d’un punt de trobada que permeti capitalitzar i generar sinèrgies amb projectes locals ja en marxa (fòrum d’empresaris) d’àmbit comarcal, nacional i internacional. Està, per tant, obert a tot un univers d’usuaris locals i forans (emprenedors, escoles, empreses, investigadors…) que potenciïn el valor singular de la comarca de l’Alt Empordà, ja que l’espai físic és fonamental pel Hub.

“Amb aquest projecte, l’Alt Empordà pot esdevenir, per coneixement propi i implicació, en un camp de proves en els processos sanitaris i socials d’innovació, afavorint l’intercanvi d’experiències innovadores a nivell nacional i internacional”, celebra el director gerent de la FSE, Martí Masferrer.

Procés participatiu

Per presentar-se en aquest programa europeu de rescat econòmic, la Fundació Salut Empordà va iniciar un procés participatiu intern entre tots els serveis i àrees de l’entitat. Amb un termini de 15 dies, els professionals van presentar 54 propostes que, després de ser analitzades pel Departament d’Innovació i Recerca i la Secretaria Tècnica, es van reduir a 14. Aquests 14 projectes es van comunicar al Consorci Sanitari i Social de Catalunya i a l’AQuAS del Departament de Salut de la Generalitat que, al seu torn, van fer una última selecció de vuit projectes finals per optar al fons Next Generation EU.

Majoritàriament, eren vuit propostes unipersonals de la FSE, a excepció de dues que es van presentar conjuntament amb altres organitzacions sanitàries i empreses privades catalanes.