Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Una taxa eliminada amb caràcter retroactiu

Josep Mª Martínez, regidor del PSC-Roses
El regidor del PSC a l'Ajuntament de Roses, Josep Mª Martínez

En el darrer ple ordinari de l’Ajuntament de Roses, el Grup Municipal del PSC de Roses vam presentar una moció en la que demanàvem que l’ordenança núm 16, referent a la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals, s’adaptés a la casuística real de les entitats esportives.

La motivació per a presentar aquesta moció va ser perquè s’estava cobrant aquesta taxa quan en la seva aprovació es va dir que “si és una entitat del nostre municipi i  decideix fer alguna activitat relacionada amb els joves i que al final implica que aquells recursos aniran destinats a pagar l’activitat i afavorir el desenvolupament normal de l’entitat al llarg de l’any, la  Junta de Govern  local podrà  decidir  que aquella activitat es pugui fer sense fer el pagament d’aquesta taxa”.

La moció, final i sortosament, no va ser necessària debatre-la a la sessió plenària, perquè abans que se celebrés, en una reunió mantinguda amb la regidora d’Esports, Vero Medina, i el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, es va acordar que no calia presentar-la atès l’afirmació realitzada durant la seva aprovació i esmentada més amunt.
L’acord arribat amb els dos regidors del l’equip de Govern ha permès que no només es  bonificaria al 100% aquesta taxa, sinó que es faria també amb caràcter retroactiu. Així, totes aquelles entitats que sent de Roses hagin realitzat una activitat com un campus esportiu, per exemple, i que en cap moment va tenir una finalitat lucrativa, i sí de formació i de lleure, se’ls retornarà l’import abonat.

Josep Maria Martínez
Regidor del PSC Roses