Uns pressupostos de Roses “molt participatius”, tant que s’aprovaran aquest vespre en un ple extraordinari

Pressupostos de l'Ajuntament de Roses per a 2016

Moment de la presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Roses per a 2016

Aquest matí s’han presentat els pressupostos de Roses per al 2016, que amb el consens de la majoria de l’oposició es tiraran endavant

Pressupostos de l'Ajuntament de Roses per a 2016
Moment de la presentació dels pressupostos de l’Ajuntament de Roses per a 2016

El regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, ha afirmat, aquest matí, acompanyat de l’alcaldessa Montse Mindan i el regidor de Cultura, Francesc Giner, durant la presentació dels pressupostos de 2016 que “a l’igual que les ordenances fiscals han sigut uns pressupostos molt participatius on ens hem reunit varies vegades, durant el darrer mes, per explicar-los a l’oposició i escoltar les seves propostes”.

Un “to i participació que han tingut tots els grups de l’oposició, dels quals hem incorporat quasi totes les propostes que ens han fet per incloure-les en els pressupostos de 2016, fins i tot hem tret una inversió en la que no estava d’acord cap grup”, ha manifestat l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan

Per la seva banda, Francesc Giner, ha assenyalat que “ha estat una bona experiència per a mi i el meu company de Gent del Poble el poder participar-hi en les negociacions, ja que hem pogut comprovar que ha estat una manera d’engegar la participació ciutadana, donant molt valor a les propostes i a tot el que ens han presentat els diferents grups de l’oposició, de les quals hem incorporat entre el 90 i 95 % d’aquestes propostes als pressupostos”.

I degut a aquesta participació i consens en les negociacions dels pressupostos de 2016, aquests s’aprovaran aquest vespre en un ple extraordinari, ja que amb 7 vots a favor de l’equip de govern, que podrien ser fins i tot 8, seran suficients per donar el vistiplau, ja que, segons ha pogut saber viladeroses.cat només hi hauran 5 vots en contra.

Com han assenyalat els membres de l’equip de govern s’han incorporat als pressupostos gairebé totes les propostes de l’oposició, i la inversió que s’ha tret dels comptes de l’any vinent de l’Ajuntament ha estat la que contemplava la instal·lació d’aire condicionat al CAR Jove, “perquè tots els grups de l’oposició han assenyalat que és un local de lloguer i el servei que es dóna al car es pot encabir en una altre equipament municipal”, ha explicat Mindan.

Pressupost de Roses per a 2016

El pressupost municipal de Roses per a l’any 2016 integrat pels pressupostos de l’Ajuntament i de les tres societats municipals, Port Esportiu, PRODER i Rosersa, ascendeix a 37.600.510 €, el que suposa un augment d’un 2,86%.

Els principals esforços pressupostaris es centren en el manteniment de la qualitat i prestacions dels serveis municipals que ofereix l’Ajuntament als seus ciutadans, amb una especial atenció en els Serveis Socials i el suport econòmic a les entitats i associacions de Roses

Paral·lelament, el pressupost dóna ple compliment al marc normatiu establert, reduint els ratis d’endeutament municipal i mantenint-lo -juntament amb el creixement de la despesa- per sota dels màxims permesos legalment, complint les normes d’estabilitat pressupostària i pagant als seus proveïdors en curts terminis.

Sense retallades en els serveis

Evitar les retallades dels serveis municipals per mantenir el grau de qualitat assolit (manteniment urbà, finançament llars d’infants sense pujar la quota als usuaris, ajuts llibres escolars a les famílies, activitats culturals, juvenils, educatives…), donar resposta a les necessitats socials existents en el municipi (creació centre de distribució d’aliments, suport a l’associacionisme i al voluntariat, accions formatives per a desocupats, augment de la partida destinada a borsa d’ajut social…) i impulsar la reactivació econòmica local a través del turisme, són els principals fonaments del programa pressupostari previst per l’Ajuntament de Roses per a l’any 2016.

Sense renunciar a noves inversions

Un dels aspectes destacables d’aquest pressupost és l’assignació de 3 milions d’euros a la partida d’inversions que, quasi en la seva totalitat, provindran de recursos propis municipals.

Així, per al finançament de les inversions projectades, la major part de dotació que es destina (2.769.500 €), provenen de recursos corrents del propi Ajuntament, mentre que 235.000 € seran aportats per la Diputació de Girona.

Inversions destacades:

  • Millora d’enllumenat públic:                 721.000 €
  • Pàrquing platja Palangrers:                   101.000 €
  • Riera Trencada:                                       150.000 €
  • Serveis Sala Polivalent:                          192.000 €
  • Adequació instal·lacions esportives:   100.000 €
  • Gespa artificial camp de futbol:           150.000 €
  • Mirador Punta Falconera:                       61.000 €
  • Millora de vies públiques:                       64.000 €