Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 18 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 18 de febrer, de 3.622.165, i les dosis administrades de 2.782.751

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 17/02/2021 — Data de l’informe: 18/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 568.710 36.300 74.500 679.510 506.973 74,6% 202.631 17/02/2021
Aragón 96.255 6.300 11.700 114.255 101.956 89,2% 40.945 17/02/2021
Asturias 98.015 6.300 9.000 113.315 85.458 75,4% 35.251 17/02/2021
Baleares 49.500 3.200 10.300 63.000 46.824 74,3% 19.906 17/02/2021
Canarias 111.120 7.000 19.200 137.320 111.897 81,5% 46.799 17/02/2021
Cantabria 47.535 2.900 5.100 55.535 44.700 80,5% 19.118 17/02/2021
Castilla y Leon 211.485 13.500 21.100 246.085 202.462 82,3% 83.192 17/02/2021
Castilla La Mancha 143.775 9.200 18.000 170.975 137.438 80,4% 58.335 17/02/2021
Catalunya 489.680 31.400 68.600 589.680 443.181 75,2% 170.429 17/02/2021
C. Valenciana 247.060 15.700 44.500 307.260 233.828 76,1% 96.724 17/02/2021
Extremadura 88.415 5.400 9.300 103.115 85.553 83,0% 35.477 17/02/2021
Galicia 153.385 9.800 23.800 186.985 142.844 76,4% 57.531 17/02/2021
La Rioja 23.465 1.400                       2.800                 27.665 22.749 82,2% 8.812 17/02/2021
Madrid 398.895 25.400 59.800 484.095 364.384 75,3% 163.768 17/02/2021
Murcia 103.685 6.600 13.300 123.585 96.682 78,2% 42.022 17/02/2021
Navarra 46.365 2.900 5.800 55.065 43.893 79,7% 17.700 17/02/2021
País Vasco 127.350 7.900 19.600 154.850 104.091 67,2% 43.642 17/02/2021
Ceuta 4.320 400 800 5.520 4.434 80,3% 1.019 17/02/2021
Melilla 3.150 400 800 4.350 3.404 78,3% 1.255 17/02/2021
Totales 3.012.165 192.000 418.000 3.622.165 2.782.751 74,3% 1.144.556  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.