Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 19 de gener, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 19 de gener, la mateixa que el dia anterior, de 1.143.300, mentre que les dosis administrades pugen a 966.097

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 19/01/2021 — Data de l’informe: 19/01/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 209.520 6.800 216.320 164.820 76,2% 1.773 18/01/2021
Aragón 35.415 1.200 36.615 28.316 77,3% 250 18/01/2021
Asturias 35.420 1.200 36.620 34.293 93,6% 1285 19/01/2021
Baleares 16.740 600 17.340 14.658 84,5% 164 18/01/2021
Canarias 41.310 1.300 42.610 43.209 101,4% 339 19/01/2021
Cantabria 17.700 500 18.200 18.967 104,2% 0 19/01/2021
Castilla y Leon 76.740 2.500 79.240 70.885 89,5% 432 18/01/2021
Castilla La Mancha 53.100 1.700 54.800 43.682 79,7% 189 18/01/2021
Catalunya 180.020 5.800 185.820 156.627 84,3% 432 18/01/2021
C. Valenciana 91.450 2.900 94.350 95.260 101,0% 588 19/01/2021
Extremadura 32.450 1.000 33.450 29.125 87,1% 254 18/01/2021
Galicia 56.080 1.800 57.880 57.871 99,98% 1191 19/01/2021
La Rioja 8.840 200 9.040 8.049 89,0% 44 18/01/2021
Madrid 147.540 4.700 152.240 120.168 78,9% 719 19/01/2021
Murcia 38.360 1.200 39.560 36.730 92,8% 934 19/01/2021
Navarra 17.700 500 18.200 12.991 71,4% 299 18/01/2021
País Vasco 47.205 1.400 48.605 28.069 57,7% 390 18/01/2021
Ceuta 1.005 200 1.205 1.080 89,6% 29 18/01/2021
Melilla 1.005 200 1.205 1.297 107,6% 29 18/01/2021
Totales 1.107.600 35.700 1.143.300 966.097 84,5% 9.341  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
 La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.