Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 28 d’abril, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 28 d’abril, de 17.471.055, i les dosis administrades de 15.377.862

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 27/04/2021 — Data de l’informe: 28/04/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.907.190 248.500 669.700 26.150 2.851.540 2.644.818 1.902.321 742.497 27/04/21
Aragón 393.435 51.800 105.200 4.100 554.535 479.427 351.468 132.039 27/04/21
Asturias 372.965 47.600 80.600 3.150 504.315 448.307 314.147 136.430 27/04/21
Baleares 207.450 27.900 92.500 3.600 331.450 302.778 229.366 77.115 27/04/21
Canarias 420.000 47.800 167.400 6.700 641.900 582.470 437.310 151.029 27/04/21
Cantabria 176.235 22.500 46.000 1.800 246.535 210.225 148.241 62.091 27/04/21
Castilla y Leon 877.215 113.700 189.500 7.400 1.187.815 998.713 708.470 292.803 27/04/21
Castilla – La Mancha 552.105 71.900 161.800 6.300 792.105 674.163 480.201 196.348 27/04/21
Catalunya 1.887.830 251.300 615.500 24.000 2.778.630 2.427.932 1.772.389 665.118 27/04/21
C. Valenciana 1.136.260 151.600 400.000 15.600 1.703.460 1.568.215 1.165.727 409.245 27/04/21
Extremadura 322.415 40.800 84.000 3.300 450.515 412.129 289.608 123.042 27/04/21
Galicia 886.975 113.300 213.900 8.350 1.222.525 1.037.612 768.589 272.717 27/04/21
La Rioja 92.495 11.600 25.100 1.000 130.195 116.708 87.920 28.841 27/04/21
Madrid 1.539.645 204.000 536.700 20.900 2.301.245 1.999.768 1.510.730 489.179 27/04/21
Murcia 335.345 42.500 119.500 4.650 501.995 419.948 303.997 115.951 27/04/21
Navarra 173.895 22.800 52.300 2.050 251.045 226.649 162.480 65.990 27/04/21
País Vasco 623.430 81.200 175.700 6.850 887.180 717.025 533.847 189.332 26/04/21
Ceuta 12.510 1.600 7.000 250 21.360 20.374 14.944 5.554 27/04/21
Melilla 12.510 1.500 7.000 250 21.260 19.766 14.434 5.584 27/04/21
Fuerzas Armadas 19.500 0 66.100 0 85.600 70.835 64.982 5.853 26/04/21
Totales 11.955.255 1.553.900 3.815.500 146.400 17.471.055 15.377.862 11.261.171 4.166.758  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.