Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 7 d’abril, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 7 d’abril, de 11.909.475, i les dosis administrades de 9.357.847

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 06/04/2021 — Data de l’informe: 07/04/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total(2) % sobre lliurades (3) Nº Personas amb al menys 1 dosi Nº Personas amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.283.580 168.000 564.800 2.016.380 1.622.189 80,5% 1.093.523 528.666 06/04/2021
Aragón 250.695 35.300 88.700 374.695 276.558 73,8% 178.668 97.890 06/04/2021
Asturias 241.925 32.700 68.000 342.625 264.498 77,2% 169.720 94.778 06/04/2021
Baleares 136.080 18.000 78.000 232.080 181.442 78,2% 130.499 50.943 06/04/2021
Canarias 276.090 35.800 145.200 457.090 339.311 74,2% 229.083 110.228 06/04/2021
Cantabria 115.395 15.300 38.800 169.495 127.290 75,1% 82.329 44.961 06/04/2021
Castilla y Leon 555.465 78.300 159.900 793.665 610.573 76,9% 390.292 220.281 06/04/2021
Castilla La Mancha 356.715 49.600 136.400 542.715 423.319 78,0% 284.704 138.615 06/04/2021
Catalunya 1.220.930 168.400 519.100 1.908.430 1.504.694 78,8% 1.062.206 442.488 06/04/2021
C. Valenciana 711.550 96.800 337.500 1.145.850 926.076 80,8% 663.216 262.860 06/04/2021
Extremadura 211.265 28.100 70.900 310.265 254.867 82,1% 174.704 80.163 06/04/2021
Galicia 532.465 73.600 180.300 786.365 584.849 74,4% 408.648 176.201 06/04/2021
La Rioja 50.375 7.800 21.300 79.475 71.782 90,3% 47.525 24.257 06/04/2021
Madrid 996.765 136.100 452.500 1.585.365 1.239.223 78,2% 831.687 407.536 06/04/2021
Murcia 228.875 29.400 100.800 359.075 264.263 73,6% 173.403 90.860 06/04/2021
Navarra 113.055 15.400 44.100 172.555 137.093 79,4% 93.293 43.800 06/04/2021
País Vasco 314.550 52.900 148.200 515.650 445.819 86,5% 329.676 116.143 06/04/2021
Ceuta 9.000 1.300 5.800 16.100 14.358 89,2% 10.719 3.639 06/04/2021
Melilla 9.000 1.200 5.800 16.000 11.582 72,4% 9.092 2.490 05/04/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 66.100 85.600 58.061 67,8% 53.029 5.032 06/04/2021
Totales 7.633.275 1.044.000 3.232.200 11.909.475 9.357.847 78,6% 6.416.016 2.941.831  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.