Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 9 d’abril, a totes les Comunitats Autònomes

Vacuna AstraZeneca
La vacuna AstraZeneca / Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 9 d’abril, de 11.993.715, i les dosis administrades de 10.231.825

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 08/04/2021 — Data de l’informe: 09/04/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total(2) % sobre lliurades (3) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.283.580 168.000 564.800 2.016.380 1.776.739 88,1% 1.240.802 535.937 08/04/2021
Aragón 250.695 35.300 88.700 374.695 303.372 81,0% 201.701 101.671 08/04/2021
Asturias 241.925 32.700 68.000 342.625 282.854 82,6% 187.055 95.799 08/04/2021
Baleares 140.760 18.000 78.000 236.760 199.763 84,4% 144.703 55.060 08/04/2021
Canarias 276.090 35.800 145.200 457.090 368.086 80,5% 253.620 114.466 08/04/2021
Cantabria 115.395 15.300 38.800 169.495 133.391 78,7% 88.364 45.027 08/04/2021
Castilla y Leon 555.465 78.300 159.900 793.665 657.130 82,8% 427.344 229.786 08/04/2021
Castilla La Mancha 356.715 49.600 136.400 542.715 463.487 85,4% 313.551 149.936 08/04/2021
Catalunya 1.220.930 168.400 519.100 1.908.430 1.664.667 87,2% 1.212.526 452.141 08/04/2021
C. Valenciana 711.550 96.800 337.500 1.145.850 1.035.843 90,4% 751.737 284.106 08/04/2021
Extremadura 211.265 28.100 70.900 310.265 285.234 91,9% 199.303 85.931 08/04/2021
Galicia 532.465 73.600 180.300 786.365 657.774 83,6% 472.331 185.443 08/04/2021
La Rioja 59.735 7.800 21.300 88.835 78.944 88,9% 54.223 24.721 08/04/2021
Madrid 996.765 136.100 452.500 1.585.365 1.327.764 83,8% 901.498 426.266 08/04/2021
Murcia 228.875 29.400 100.800 359.075 278.267 77,5% 179.527 98.740 08/04/2021
Navarra 113.055 15.400 44.100 172.555 146.068 84,7% 99.703 46.365 08/04/2021
País Vasco 384.750 52.900 148.200 585.850 478.177 81,6% 349.334 128.843 08/04/2021
Ceuta 9.000 1.300 5.800 16.100 15.477 96,1% 11.836 3.641 08/04/2021
Melilla 9.000 1.200 5.800 16.000 13.077 81,7% 10.143 2.934 08/04/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 66.100 85.600 65.711 76,8% 60.415 5.296 08/04/2021
Totales 7.717.515 1.044.000 3.232.200 11.993.715 10.231.825 85,3% 7.159.716 3.072.109  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana,
els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data d e actualització de les dades de les dosis lliurades.