Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades arreu de l’Estat espanyol ahir, 13 de gener

0
1
Vacunes Covid-19

Les dosis de la vacuna de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 13 de gener, de 1.103.700, i les dosis administrades de 581.638

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA (*)

Període de les dades: 27/12/2020 – 13/01/2021 — Data de l’informe: 13/01/2021
  Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) % sobre
entregades
Data de l’última vacuna registrad (2)
Andalucía 209.520 109.831 52,4% 12/01/2021
Aragón 35.415 17.043 48,1% 12/01/2021
Asturias 35.420 25.278 71,4% 13/01/2021
Baleares 12.840 4.931 38,4% 12/01/2021
Canarias 41.310 22.290 54,0% 13/01/2022
Cantabria 17.700 11.302 63,9% 13/01/2021
Castilla y Leon 76.740 48.243 62,9% 12/01/2021
Castilla La Mancha 53.100 26.879 50,6% 13/01/2021
Catalunya 180.020 92.133 51,2% 12/01/2021
C. Valenciana 91.450 70.870 77,5% 13/01/2021
Extremadura 32.450 14.293 44,0% 12/01/2021
Galicia 56.080 37.745 67,3% 13/01/2021
La Rioja 8.840 4.651 52,6% 12/01/2021
Madrid 147.540 49.228 33,4% 13/01/2021
Murcia 38.360 19.905 51,9% 13/01/2021
Navarra 17.700 7.420 41,9% 12/01/2021
País Vasco 47.205 17.771 37,6% 12/01/2021
Ceuta 1.005 820 81,6% 12/01/2021
Melilla 1.005 1.005 100,0% 12/01/2021
Totales 1.103.700 581.638 52,7%  

(1) Font: AEMPS . El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de la ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(*) Les dades actuals corresponen a la vacuna de Pfizer