Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 11 de juny, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 11 de juny, de 35.991.358, i les dosis administrades de 31.628.321

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 10/06/2021 — Data de l’informe: 11/06/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 3.983.940 557.000 1.293.200 252.600 6.086.740 5.702.550 3.701.796 2.079.446 10/05/21
Aragón 736.245 101.700 203.200 39.500 1.080.645 986.378 643.953 377.080 10/05/21
Asturias 649.085 86.800 155.800 30.500 922.185 886.366 565.680 342.967 10/05/21
Baleares 492.930 70.000 178.900 34.900 776.730 675.019 461.501 237.683 10/05/21
Canarias 945.330 133.000 332.500 64.900 1.475.730 1.308.062 891.219 477.427 10/05/21
Cantabria 325.995 44.500 89.000 17.350 476.845 425.618 278.426 157.415 10/05/21
Castilla y Leon 1.518.375 211.400 365.900 71.450 2.167.125 1.910.017 1.196.366 767.735 10/05/21
Castilla – La Mancha 1.056.375 147.700 311.600 61.075 1.576.750 1.405.651 928.035 522.159 10/05/21
Catalunya 3.832.370 538.200 1.188.700 232.050 5.791.320 5.036.115v 3.219.017 1.879.827 10/05/21
C. Valenciana 2.420.920 338.300 772.600 150.900 3.682.720 3.279.669 2.149.741 1.238.296 10/05/21
Extremadura 593.855 80.500 162.500 31.700 868.555 804.198 520.392 314.801 10/05/21
Galicia 1.620.565 217.800 412.900 80.800 2.332.065 2.189.549 1.405.715 870.311 10/05/21
La Rioja 174.395 23.700 48.700 9.500 256.295 224.841 147.388 86.772 09/05/21
Madrid 3.209.235 452.200 1.036.100 202.200 4.899.735 4.211.470 2.748.562 1.626.861 10/05/21
Murcia 694.535 96.900 230.800 45.100 1.067.335 930.080 609.612 352.507 10/05/21
Navarra 338.865 47.400 101.000 19.750 507.015 477.979 313.202 189.992 10/05/21
País Vasco 1.204.920 165.000 338.200 66.250 1.774.370 1.633.164 1.042.599 668.707 10/05/21
Ceuta 33.570 5.000 13.500 2.550 54.620 51.849 35.034 19.700 10/05/21
Melilla 33.570 4.900 13.500 2.550 54.520 47.473 30.768 18.026 10/05/21
Fuerzas Armadas 29.058 12.000 96.100 1.000 138.158 96.096 74.204 22.290 10/05/21
Sanidad Exterior 0 1.900 0 0 1.900 409 409 0 10/05/21
Totales 23.894.133 3.335.900 7.344.700 1.416.625 35.991.358 32.282.553 20.963.619 12.250.002  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.