Inici Actualitat Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 16 d’agost, a...

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 16 d’agost, a totes les Comunitats Autònomes

Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 16 d’agost, de 63.828.592, i les dosis administrades de 61.418.303

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 15/08/2021 — Data de l’informe: 16/07/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 7.603.920 1.305.500 1.805.800 525.450 11.240.670 11.077.111 6.267.416 5.116.571 15/08/21
Aragón 1.267.425 179.500 285.700 64.700 1.797.325 1.768.119 980.325 885.056 14/08/21
Asturias 1.050.395 143.200 235.900 49.700 1.479.195 1.484.870 815.361 718.148 12/08/21
Baleares 1.027.620 222.200 256.400 62.400 1.568.620 1.421.257 798.548 703.192 15/08/21
Canarias 1.890.690 370.400 503.700 133.650 2.898.440 2.720.186 1.562.869 1.297.911 12/08/21
Cantabria 558.825 78.400 130.200 24.950 792.375 762.153 419.960 371.761 15/08/21
Castilla y Leon 2.461.395 344.800 514.400 112.850 3.433.445 3.291.387 1.843.455 1.619.483 12/08/21
Castilla – La Mancha 1.901.115 282.900 460.900 101.375 2.746.290 2.649.358 1.500.113 1.294.688 15/08/21
Catalunya 7.104.860 1.128.200 1.698.100 439.500 10.370.660 9.682.820 5.470.008 4.742.781 15/08/21
C. Valenciana 4.600.630 731.500 906.800 307.250 6.546.180 6.358.785 3.666.095 3.057.838 15/08/21
Extremadura 1.017.395 141.700 228.000 51.750 1.438.845 1.472.635 818.999 727.110 15/08/21
Galicia 2.689.945 368.300 595.400 131.800 3.785.445 3.776.382 2.094.398 1.850.964 15/08/21
La Rioja 307.775 43.100 61.400 15.200 427.475 406.631 232.824 202.413 13/08/21
Madrid 6.178.689 1.067.600 1.309.400 381.450 8.937.139 8.510.015 4.833.822 4.282.533 15/08/21
Murcia 1.377.815 246.000 259.900 88.100 1.971.815 1.896.815 1.101.609 858.935 15/08/21
Navarra 611.475 98.000 145.700 32.750 887.925 863.675 486.089 427.459 15/08/21
País Vasco 2.092.950 301.700 549.600 110.850 3.055.100 2.913.076 1.622.516 1.458.925 15/08/21
Ceuta 76.860 16.700 18.100 4.150 115.810 98.193 54.912 49.189 13/08/21
Melilla 78.030 16.500 15.100 5.750 115.380 91.043 52.226 46.834 12/08/21
Fuerzas Armadas 49.368 58.300 103.900 2.000 213.568 169.188 91.158 79.213 13/08/21
Sanidad Exterior 0 4.180 0 2.710 6.890 4.604 3.524 3.004 13/08/21
Totales 43.947.177 7.148.680 10.084.400 2.648.335 63.828.592 61.418.303 34.716.227 29.794.008  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.

Exit mobile version