Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 16 de juliol, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 16 de juliol, de 53.907.858, i les dosis administrades de 50.239.048

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 15/07/2021 — Data de l’informe: 16/07/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 6.111.000 913.500 1.805.800 476.000 9.306.300 8.986.153 5.109.966 4.103.653 15/07/21
Aragón 1.070.865 144.700 285.700 56.900 1.558.165 1.458.585 847.254 686.717 15/07/21
Asturias 904.145 119.800 233.400 43.750 1.301.095 1.273.778 697.206 618.088 15/07/21
Baleares 807.660 130.800 256.400 55.550 1.250.410 1.142.865 674.707 530.128 15/07/21
Canarias 1.511.610 232.300 503.700 120.900 2.368.510 2.144.528 1.278.711 970.603 15/07/21
Cantabria 472.245 63.500 130.200 24.950 690.895 635.503 362.526 292.449 15/07/21
Castilla y Leon 2.117.415 289.400 514.400 102.850 3.024.065 2.773.406 1.547.664 1.344.757 15/07/21
Castilla – La Mancha 1.570.005 226.200 460.900 89.425 2.346.530 2.186.546 1.281.912 976.335 15/07/21
Catalunya 5.778.080 826.000 1.698.100 394.000 8.696.180 8.147.422 4.699.794 3.845.539 15/07/21
C. Valenciana 3.685.690 529.700 1.009.800 307.250 5.532.440 5.142.576 2.918.188 2.386.986 15/07/21
Extremadura 860.615 115.000 228.000 45.550 1.249.165 1.232.067 710.939 579.550 15/07/21
Galicia 2.297.995 305.800 595.400 116.000 3.315.195 3.222.038 1.792.056 1.567.816 15/07/21
La Rioja 253.955 34.200 61.400 14.150 363.705 332.587 189.477 163.247 15/07/21
Madrid 4.920.945 743.400 1.509.400 341.800 7.515.545 6.603.653 4.035.677 2.993.302 15/07/21
Murcia 1.081.805 162.600 259.900 88.100 1.592.405 1.492.731 864.061 685.517 15/07/21
Navarra 503.835 72.900 145.700 28.900 751.335 709.259 412.232 336.554 15/07/21
País Vasco 1.759.500 237.000 549.600 97.800 2.643.900 2.431.252 1.424.656 1.140.429 15/07/21
Ceuta 59.310 9.800 18.100 4.150 91.360 84.297 49.272 39.476 15/07/21
Melilla 59.310 9.600 15.100 5.250 89.260 77.401 47.160 36.762 15/07/21
Fuerzas Armadas 49.368 58.300 106.100 2.000 215.768 159.463 87.488 73.088 15/07/21
Sanidad Exterior 0 3.270 0 2.360 5.630 2.938 2.430 1.800 15/07/21
Totales 35.875.353 5.227.770 10.387.100 2.417.635 53.907.858 50.239.048 29.033.376 23.372.796  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.