Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 18 de maig, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 18 de maig, de 25.572.945, i les dosis administrades de 22.587.343

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 17/05/2021 — Data de l’informe: 18/05/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 2.768.310 392.000 1.007.500 73.250 4.241.060 3.828.823 2.618.121 1.249.873 17/05/21
Aragón 544.365 75.900 158.300 11.400 789.965 704.822 469.534 243.149 17/05/21
Asturias 502.835 67.000 121.400 8.850 700.085 659.553 432.729 232.933 17/05/21
Baleares 315.090 47.200 139.300 10.100 511.690 449.449 319.145 136.894 17/05/21
Canarias 631.770 90.700 259.000 18.800 1.000.270 838.680 581.553 271.536 17/05/21
Cantabria 241.755 33.100 69.300 4.900 349.055 306.240 206.133 102.874 17/05/21
Castilla y Leon 1.173.225 159.600 285.100 20.800 1.638.725 1.441.310 929.830 525.858 17/05/21
Castilla – La Mancha 761.535 107.800 242.500 17.700 1.129.535 1.000.956 683.201 327.915 17/05/21
Catalunya 2.713.850 386.700 926.100 67.300 4.093.950 3.543.744 2.473.222 1.101.895 17/05/21
C. Valenciana 1.693.180 239.900 601.900 43.700 2.578.680 2.243.004 1.555.816 718.385 17/05/21
Extremadura 440.585 59.800 126.500 9.200 636.085 573.681 379.465 199.337 17/05/21
Galicia 1.232.125 165.000 321.700 23.450 1.742.275 1.608.119 1.076.105 544.393 17/05/21
La Rioja 127.595 17.400 37.800 2.800 185.595 166.496 110.902 58.199 17/05/21
Madrid 2.235.795 320.200 807.300 58.600 3.421.895 2.998.227 2.094.066 927.467 17/05/21
Murcia 478.085 67.500 179.800 13.050 738.435 596.069 406.768 193.739 17/05/21
Navarra 244.095 34.500 78.700 5.750 363.045 335.504 230.591 110.203 17/05/21
País Vasco 885.510 121.800 264.300 19.250 1.290.860 1.158.120 818.706 353.216 17/05/21
Ceuta 20.700 3.200 10.600 750 35.250 29.897 22.035 8.412 17/05/21
Melilla 20.700 3.100 10.600 750 35.150 26.891 19.779 7.578 17/05/21
Fuerzas Armadas 21.840 3.400 66.100 0 91.340 77.758 68.188 9.570 17/05/21
Totales 17.052.945 2.395.800 5.713.800 410.400 25.572.945 22.587.343 15.495.889 7.323.426  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.