Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 19 d’agost, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 19 d’agost, de 67.461.422, i les dosis administrades de 62.665.513

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 18/08/2021 — Data de l’informe: 19/08/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 7.861.320 1.305.500 1.805.800 525.450 11.498.070 11.292.089 6.342.820 5.257.320 18/08/21
Aragón 1.345.815 203.700 285.700 64.700 1.899.915 1.794.660 992.966 901.296 18/08/21
Asturias 1.089.005 148.800 235.900 49.700 1.523.405 1.518.570 824.600 744.119 18/08/21
Baleares 1.107.180 252.300 256.400 62.400 1.678.280 1.444.573 803.392 722.383 18/08/21
Canarias 1.967.910 443.900 503.700 133.650 3.049.160 2.800.453 1.580.191 1.363.152 18/08/21
Cantabria 593.925 84.600 130.200 24.950 833.675 772.417 426.007 376.460 18/08/21
Castilla y Leon 2.478.945 358.300 514.400 112.850 3.464.495 3.360.644 1.872.168 1.662.226 18/08/21
Castilla – La Mancha 2.027.475 330.700 460.900 101.375 2.920.450 2.693.802 1.523.089 1.318.449 18/08/21
Catalunya 7.720.280 1.320.500 1.698.100 439.500 11.178.380 9.820.205 5.536.818 4.834.432 18/08/21
C. Valenciana 5.040.550 871.200 906.800 307.250 7.125.800 6.612.929 3.790.070 3.205.358 18/08/21
Extremadura 1.081.745 160.000 228.000 51.750 1.521.495 1.504.895 839.023 741.223 18/08/21
Galicia 2.792.905 383.500 595.400 131.800 3.903.605 3.827.858 2.117.055 1.882.226 18/08/21
La Rioja 327.665 49.900 61.400 15.200 454.165 419.600 239.906 209.556 18/08/21
Madrid 6.784.749 1.262.700 1.309.400 381.450 9.738.299 8.658.474 4.914.767 4.360.375 18/08/21
Murcia 1.481.945 304.400 259.900 88.100 2.134.345 1.943.086 1.116.775 890.410 18/08/21
Navarra 653.595 113.800 145.700 32.750 945.845 876.802 493.144 434.536 18/08/21
País Vasco 2.234.520 339.300 444.200 110.850 3.128.870 2.958.933 1.653.265 1.481.851 18/08/21
Ceuta 80.370 18.400 18.100 4.150 121.020 99.674 56.022 49.855 18/08/21
Melilla 81.540 19.300 15.100 5.750 121.690 91.435 52.395 47.153 16/08/21
Fuerzas Armadas 49.368 58.300 103.900 2.000 213.568 169.733 91.242 79.676 18/08/21
Sanidad Exterior 0 4.180 0 2.710 6.890 4.681 3.561 3.073 18/08/21
Totales 46.800.807 8.033.280 9.979.000 2.648.335 67.461.422 62.665.513 35.269.276 30.565.129  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.