Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 21 de juliol, a totes les Comunitats Autònomes

Vacuna de Pfizer/BioNTech

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 21 de juliol, de 55.918.413, i les dosis administrades de 52.293.044

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 20/07/2021 — Data de l’informe: 21/07/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 6.419.880 1.011.000 1.805.800 476.000 9.712.680 9.357.953 5.250.091 4.351.754 20/07/21
Aragón 1.118.835 153.300 285.700 56.900 1.614.735 1.500.060 868.993 713.799 20/07/21
Asturias 940.415 126.400 235.900 43.750 1.346.465 1.321.136 716.504 649.159 20/07/21
Baleares 848.610 155.000 256.400 55.550 1.315.560 1.203.504 700.836 569.181 20/07/21
Canarias 1.600.530 264.700 503.700 120.900 2.489.830 2.246.972 1.321.979 1.035.879 20/07/21
Cantabria 493.305 67.300 130.200 24.950 715.755 662.056 371.184 311.425 20/07/21
Castilla y Leon 2.202.825 305.000 514.400 102.850 3.125.075 2.870.141 1.606.495 1.401.970 20/07/21
Castilla – La Mancha 1.643.715 240.500 460.900 89.425 2.434.540 2.264.018 1.309.961 1.026.466 20/07/21
Catalunya 6.056.540 895.800 1.698.100 394.000 9.044.440 8.421.680 4.789.411 4.059.077 20/07/21
C. Valenciana 3.867.040 573.000 1.009.800 307.250 5.757.090 5.318.289 3.025.903 2.470.103 20/07/21
Extremadura 899.225 121.900 228.000 45.550 1.294.675 1.268.346 723.915 604.678 20/07/21
Galicia 2.395.105 323.400 595.400 116.000 3.429.905 3.308.305 1.816.911 1.633.900 20/07/21
La Rioja 265.655 36.300 61.400 14.150 377.505 343.552 198.220 166.853 20/07/21
Madrid 5.172.495 825.900 1.309.400 341.800 7.649.595 7.068.941 4.296.638 3.274.484 20/07/21
Murcia 1.141.475 185.000 259.900 88.100 1.674.475 1.561.863 899.473 721.806 20/07/21
Navarra 527.235 81.200 145.700 28.900 783.035 738.723 421.666 357.937 20/07/21
País Vasco 1.839.060 251.400 549.600 97.800 2.737.860 2.508.517 1.450.019 1.197.443 20/07/21
Ceuta 63.990 11.700 18.100 4.150 97.940 85.631 49.674 40.482 20/07/21
Melilla 63.990 11.400 15.100 5.250 95.740 78.299 47.809 37.282 20/07/21
Fuerzas Armadas 49.368 58.300 106.100 2.000 215.768 161.933 88.257 74.804 20/07/21
Sanidad Exterior 0 3.270 0 2.475 5.745 3.125 2.540 1.968 20/07/21
Totales 37.609.293 5.701.770 10.189.600 2.417.635 55.918.413 52.293.044 29.956.479 24.700.450  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.