Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 28 de juliol, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 28 de juliol, de 57.665.938, i les dosis administrades de 55.185.352

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 27/07/2021 — Data de l’informe: 28/07/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 6.728.760 1.011.000 1.805.800 476.000 10.021.560 9.868.322 5.532.550 4.603.487 27/07/21
Aragón 1.166.805 153.300 285.700 56.900 1.662.705 1.582.951 908.925 762.078 27/07/21
Asturias 976.685 126.400 235.900 43.750 1.382.735 1.377.980 752.608 671.761 27/07/21
Baleares 901.260 155.000 256.400 55.550 1.368.210 1.287.439 737.598 621.947 27/07/21
Canarias 1.689.450 284.700 503.700 120.900 2.598.750 2.443.804 1.421.276 1.152.868 27/07/21
Cantabria 514.365 67.300 130.200 24.950 736.815 690.623 382.466 328.772 26/07/21
Castilla y Leon 2.288.235 305.000 514.400 102.850 3.210.485 2.999.224 1.677.809 1.465.388 27/07/21
Castilla – La Mancha 1.717.425 240.500 460.900 89.425 2.508.250 2.377.764 1.354.631 1.096.540 27/07/21
Catalunya 6.336.170 895.800 1.698.100 394.000 9.324.070 8.797.922 4.945.770 4.309.817 27/07/21
C. Valenciana 4.048.390 573.000 1.009.800 307.250 5.938.440 5.627.530 3.194.745 2.633.534 27/07/21
Extremadura 937.835 121.900 228.000 45.550 1.333.285 1.333.314 743.962 653.822 27/07/21
Galicia 2.492.215 323.400 595.400 116.000 3.527.015 3.442.249 1.894.260 1.696.002 27/07/21
La Rioja 277.355 36.300 61.400 14.150 389.205 360.076 210.088 173.846 27/07/21
Madrid 5.424.045 825.900 1.309.400 341.800 7.901.145 7.549.034 4.505.559 3.592.539 27/07/21
Murcia 1.201.145 185.000 259.900 88.100 1.734.145 1.650.953 953.998 758.967 27/07/21
Navarra 550.635 81.200 145.700 28.900 806.435 772.163 438.358 377.159 27/07/21
País Vasco 1.918.620 251.400 549.600 97.800 2.817.420 2.682.155 1.469.465 1.355.860 27/07/21
Ceuta 68.670 11.700 18.100 4.150 102.620 90.859 50.836 45.136 27/07/21
Melilla 68.670 11.400 15.100 5.250 100.420 82.306 48.343 41.080 27/07/21
Fuerzas Armadas 49.368 38.300 106.100 2.000 195.768 165.017 89.055 77.107 27/07/21
Sanidad Exterior 0 3.930 0 2.530 6.460 3.667 2.838 2.387 27/07/21
Totales 39.356.103 5.702.430 10.189.600 2.417.805 57.665.938 55.185.352 31.315.140 26.420.097  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.