Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 30 de desembre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 30 de desembre, de 86.690.398, i les dosis administrades de 83.529.797

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 29/12/2021 — Data de l’informe: 30/12/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa(4)
Persones amb dosi de record
Andalucía 10.486.800 264.000 2.419.500 1.537.200 333.500 15.041.000 14.985.606 6.840.381 1.999.724
Aragón 1.675.761 36.000 368.490 255.200 63.565 2.399.016 2.347.194 1.061.789* 402.990
Asturias 1.447.025 24.000 391.040 220.900 43.000 2.125.965 2.058.396 868.750* 450.119
Baleares 1.318.884 36.000 467.070 225.400 56.420 2.103.774 1.837.833 864.235 241.848
Canarias 2.503.770 54.000 624.700 455.800 133.650 3.771.920 3.643.784 1.661.825 510.018
Cantabria 844.305 18.000 127.900 125.200 22.200 1.137.605 1.099.265 482.597* 190.168
Castilla y Leon 3.867.393 54.000 611.570 466.170 95.310 5.094.443 4.719.045 1.992.155* 934.093
Castilla – La Mancha 2.531.745 60.000 751.270 382.100 93.735 3.818.850 3.523.262 1.578.318* 589.757
Catalunya 8.569.700 234.000 2.654.900 1.514.300 375.750 13.348.650 12.778.823 5.982.727 2.029.659
C. Valenciana 6.256.180 150.000 1.843.650 863.900 213.125 9.326.855 8.939.840 4.054.572* 1.425.579
Extremadura 1.464.233 30.000 231.770 182.600 41.245 1.949.848 2.026.565 890.111 357.747
Galicia 3.874.579 60.000 760.000 573.400 122.700 5.390.679 5.502.429 2.301.193* 1.334.570
La Rioja 421.265 12.000 91.600 53.240 15.200 593.305 568.735 258.004* 97.624
Madrid 8.228.535 204.000 2.120.800 1.222.100 321.450 12.096.885 11.414.405 5.298.888* 1.846.837
Murcia 1.687.865 48.000 498.000 253.010 68.300 2.555.175 2.507.852 1.187.763 348.801
Navarra 822.075 18.000 226.500 136.600 23.750 1.226.925 1.173.045 527.142* 202.456
País Vasco 2.842.920 60.000 742.900 444.200 101.300 4.191.320 3.957.658 1.800.975 711.808
Ceuta 97.920 6.000 22.270 18.100 3.935 148.225 129.534 61.129 15.611
Melilla 96.750 6.000 23.500 15.100 5.750 147.100 126.532 58.303 18.625
Fuerzas Armadas 48.138 0 58.300 103.800 2.000 212.238 179.341 91.287* 34.706
Sanidad Exterior 0 0 5.980 0 4.640 10.620 10.659 7.360 292
Totales 59.085.843 1.374.000 15.041.710 9.048.320 2.140.525 86.690.398 83.529.797 37.869.504 13.743.032

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.
(4) Les pautes completes de les Comunitats Autònomes marcades amb * estan pendents d’actualització.