Inici Actualitat Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 31 d’agost, a...

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 31 d’agost, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 31 d’agost, de 73.950.982, i les dosis administrades de 65.673.013

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 30/08/2021 — Data de l’informe: 31/08/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 9.006.750 1.853.500 1.805.800 525.450 13.191.500 11.908.862 6.534.877 5.968.704 30/08/21
Aragón 1.461.645 249.400 285.700 64.700 2.061.445 1.868.361 1.027.071 955.472 30/08/21
Asturias 1.163.885 157.500 235.900 49.700 1.606.985 1.587.788 854.280 801.487 30/08/21
Baleares 1.219.500 287.000 256.400 62.400 1.825.300 1.510.400 819.753 775.759 30/08/21
Canarias 2.247.540 529.800 503.700 133.650 3.414.690 2.987.863 1.625.416 1.518.238 30/08/21
Cantabria 645.405 104.000 130.200 24.950 904.555 821.293 453.035 401.704 30/08/21
Castilla y Leon 2.732.835 386.000 514.400 112.850 3.746.085 3.504.703 1.935.396 1.755.588 30/08/21
Castilla – La Mancha 2.207.655 406.300 411.700 101.375 3.127.030 2.811.233 1.566.326 1.401.383 30/08/21
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.698.100 439.500 12.110.960 10.207.950 5.645.191 5.154.944 29/08/21
C. Valenciana 5.540.140 1.106.200 906.800 307.250 7.860.390 6.951.279 3.943.243 3.434.658 30/08/21
Extremadura 1.173.005 197.400 228.000 51.750 1.650.155 1.578.103 876.758 782.627 30/08/21
Galicia 3.004.675 458.600 573.400 131.800 4.168.475 4.056.556 2.238.260 2.004.880 30/08/21
La Rioja 358.085 61.400 61.400 15.200 496.085 441.758 249.630 224.074 30/08/21
Madrid 7.362.729 1.514.600 1.227.000 381.450 10.485.779 8.983.187 5.072.420 4.554.332 30/08/21
Murcia 1.634.045 368.000 259.900 88.100 2.350.045 2.065.410 1.145.699 1.036.102 30/08/21
Navarra 710.925 138.400 145.700 32.750 1.027.775 912.672 507.124 463.532 30/08/21
País Vasco 2.406.510 470.200 444.200 110.850 3.431.760 3.101.175 1.730.153 1.571.907 30/08/21
Ceuta 92.070 21.000 18.100 4.150 135.320 103.450 57.770 52.331 30/08/21
Melilla 93.240 22.100 15.100 5.750 136.190 95.093 53.769 49.895 30/08/21
Fuerzas Armadas 49.368 58.300 103.900 2.000 213.568 170.876 91.560 85.476 30/08/21
Sanidad Exterior 0 4.180 0 2.710 6.890 5.001 3.685 3.343 30/08/21
Totales 51.478.467 9.998.780 9.825.400 2.648.335 73.950.982 65.673.013 36.431.416 32.996.436  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.

Exit mobile version